Ελλάδα/ΕΕ: Σεβαστείτε τα Δικαιώματα, Μειώστε τη Δυστυχία στα Σύνορα

Η Ελλάδα και οι εταίροι της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) οφείλουν να ανταποκριθούν με συλλογικό τρόπο στη νέα πολιτική της Τουρκίας να μην εμποδίζει τους μετανάστες και αιτούντες άσυλο που επιχειρούν να φύγουν για την Ελλάδα, δήλωσε σήμερα η Human Rights Watch. Η απάντηση της ΕΕ πρέπει να προνοήσει για την από κοινού ανάληψη ευθύνης, τον σεβασμό του δικαιώματος αίτησης ασύλου και τη διασφάλιση της ανθρώπινης και αξιοπρεπούς μεταχείρισης όλων των μεταναστών.

News