Pilipinas: Matagal na Pinsala sa Kabataan Dulot ng ‘Giyera Kontra Droga’

(Maynila) – Libo-libong bata sa Pilipinas ang nakaranas ng matagalang pisikal, emosyonal at ekonomikal na pinsala dahil sa abusadong “giyera kontra droga” ni Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa ulat at bidyo na inilabas ngayon ng Human Rights Watch. Dapat suportahan ng mga gobyerno sa United Nations Human Rights Council ang isang internasyonal na imbestigasyon sa mga pagpatay sa “drug war” sa Pilipinas, kasama ang pandarahas sa kabataan.

News