จดหมายถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์

องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 11 องค์กร ดังที่ลงนามข้างท้ายนี้ เป็นห่วงอย่างยิ่งต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหมู่ผู้ต้องขังในเรือนจำและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำของประเทศไทย

  • Asia
    องค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 11 องค์กร ดังที่ลงนามข้างท้ายนี้ เป็นห่วงอย่างยิ่งต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหมู่ผู้ต้องขังในเรือนจำและเจ้าหน้าที่ในเรือนจำของประเทศไทย
  •  
    วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาประกาศว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะตัดสิทธิพิเศษทางการค้ามูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญของไทย ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ Generalized System of Preferences (GSP) เนื่องจาก “ไทยไม่สามารถคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลได้...รวมทั้งการคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม” ซึ่งจะส่งผลให้มีการยกเลิก สิทธิ GSP สำหรับสินค้า 573 รายการในอีกหกเดือนข้างหน้า จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะทำการปฏิรูปและหาทางแก้ไขให้มีการคืนสิทธิทางการค้าดังกล่าว

News