Nepal’s new constitution was adopted in September 2015, but violent protests over the lack of greater inclusion for minority communities have stalled efforts to enforce rights protections. Successive governments have made little progress on accountability for abuses during the 1996-2006 civil war, which claimed more than 13,000 lives. The two transitional justice commissions that were established have been plagued by a lack of transparency and compliance with international law. The government has failed to disburse relief funds to victims of the devastating 2015 earthquakes. Poverty and lack of access to education have led to high rates of child marriage.

  • Peace and Justice
    (जेनेभा) संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आफ्नो प्रतिबद्धतामा नेपाल चुकेको छ, साथै पछिल्लो मानव अधिकारको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको समिक्षामा सुझाईएका प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेको छैन, नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थाको आगामी समिक्षाका लागि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा बुझाएको पत्रमा ह्युमन राईट्स वाचले बताएको छ । गत २०१७ मा मानव अधिकार परिषदमा निर्वाचित हुनका लागि नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको छैन ।
  • Asia
    पछिल्ला दुई घटनाले नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दण्डहीनता कायम राख्ने सबै विकल्प सकिएको पुष्टि गर्छन् ।

News