طالبان از زمانی که در آگست ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفتند، سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند که حقوق اساسی مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران را به شدت محدود می‌کند. آنها زنان را از بسیاری مشاغل منع کرده و دختران و زنان را از تحصیل در مکاتب متوسطه و دانشگاه ها باز داشته‌اند. طالبان همچنین سانسور گسترده ای را علیه رسانه ها اعمال کرده و روزنامه نگاران و فعالان را به طور خودسرانه بازداشت و شکنجه کرده‌اند. گروه های وابسته به دولت اسلامی (داعش) بمب گذاری‌هایی را علیه شیعیان - هزاره‌ها و سایر گروه ها انجام داده‌ که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده است.

وضعیت اقتصادی افغانستان پس از آگست ۲۰۲۱ با قطع کمک‌های توسعه‌ای بین المللی از سوی آمریکا، بانک جهانی و سایر کمک دهندگان، فروپاشیده‌ است. بیش از ۹۰ درصد از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی در کنار افزایش آمار سوء تغذیه و بیماری های مرتبط به آن مواجه هستند.

Afghanistan country page map

خبر

Our people