Fereshta Abbasi

فرشته عباسی

پژوهشگر در بخش آسیا
Follow FereshtaAbbasi

فرشته عباسی پژوهشگر بخش آسیا در دیده بان حقوق بشر است که بر تحقیق و مستندسازی سوء استفاده های جاری در افغانستان تمرکز دارد. او در 10 سال گذشته قضایای نقض حقوق بشری در افغانستان را با سازمان های مختلف از جمله دیده بان حقوق بشر مستند کرده است. او قبلاً به عنوان مشاور حقوقی سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق (IDLO)، در بخش ظرفیت سازی، آموزش و توسعه مهارت‌های حقوقی کارمندان عدلی افغانستان کار کرده و دارای مدرک کارشناسی ارشد در حقوق بین‌الملل و مطالعات استراتژیک از دانشگاه آبردین است. فرشته در سال‌های 2019-2020 دانشجوی Chevening بوده  و در رسانه های افغانستان نیز در مورد مسائل حقوق بشر مطالبی نشر کرده است.