Skip to main content

تشدید حملات طالبان به رسانه های افغانستان

بازداشت های خودسرانه، تشدید سانسور

Taliban fighters at main gate outside Kandahar city, Afghanistan, November 25, 2021.  © 2021 Alfred Yaghobzadeh/Abaca/Sipa via AP Images

یک خبرنگار در ولایت شرقی ننگرهار به من گفت: «دیگر تهیه گزارش از افغانستان خیلی سخت شده است. هر اتفاقی ممکن است بیفتد – ممکن است دستگیر شوید، مورد ضرب و شتم قرار بگیرید، شکنجه شوید یا حتی برای یک گزارش یا یک برنامه کشته شوید.»

در 28 مارچ افسران امنیتی ریاست عمومی استخبارات طالبان به دفاتر چهار ایستگاه رادیویی در جنوب شهر قندهار به دلیل نقض ممنوعیت موسیقی یورش بردند و شش خبرنگار را بازداشت کردند. همه تنها پس از آن آزاد شدند که قول دادند دیگر موسیقی پخش نخواهند کرد. یکی گفت: «می خواهم این حرفه را ترک کنم.» و «خبر‌نگاری همیشه شغل رویایی من بوده است، اما دیگر نه.»

در همان روز مقامات طالبان رسانه ها در افغانستان را از پخش برنامه های خبری بین المللی از جمله صدای آمریکا و بی بی سی به زبان های دری، پشتو و ازبکی منع کرد. این محدودیت جدید آخرین اقدام طالبان برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات مستقل است.

خبرنگاران می گویند که مقامات استخبارات طالبان جلسات منظمی را با رسانه ها برگزار می کنند تا آنها را از قوانین جدید مطلع کنند. در برخی موارد، خبرنگاران گزارش داده اند که بدون هیچ توضیحی مورد آزار و اذیت، ضرب و شتم و بازداشت خودسرانه قرار گرفته اند.

در 17 مارچ طالبان سه کارمند طلوع نیوز از جمله مجری خبر بهرام امان را بازداشت کردند. همه پس از 21 ساعت بدون توضیح آزاد شدند. یک خبرنگار از قندهار گفت: «طالبان توضیح نمی دهند که چرا یک خبرنگار بازداشت شده است یا در برخی موارد به کجا برده شده است.»

رشد رسانه های افغانستان یکی از موفقیت های مهم تلاش های بازسازی پس از 2001 بود. از زمان تسلط طالبان در آگوست 2021، محدودیت بر رسانه ها تشدید شده اند و صدها رسانه بسته شده اند.

طالبان باید به محدودیت ها بر پخش موسیقی و سایر محتواها پایان دهد و بازداشت خودسرانه کارکنان رسانه ها و خبرنگاران را متوقف کند. آنها باید اطمینان دهند که خبرنگاران می توانند آزادانه و بدون ترس از سوء رفتار گزارش دهند و نیروهای امنیتی طالبان را در قبال دستگیری خودسرانه و بدرفتاری با کارکنان رسانه ها پاسخگو قرار دهند.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country