Skip to main content

بیانیه دیده بان حقوق بشر به کمک کنندگان و دولت ها در کنفرانس کمک کنندگان که از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان برگزار شده است، 31 مارچ 2022

من فرشته عباسی هستم و از طرف دیده بان حقوق بشر صحبت می کنم. 

افغانستان پس از تسلط طالبان در سال گذشته با فاجعه انسانی و حقوق بشری مواجه شده است. میلیون ها افغان با ناامنی غذایی حاد مواجه اند – این وضع نتیجه فروپاشی اقتصادی است که با گسترش از دست رفتن درآمد، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه های مواد غذایی پدید آمده است. کودکان از گرسنگی می میرند. 

در عین حال، طالبان کمک رسانی را بر جامعه جهانی دشوارتر می کند. مسؤلین آنها مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، و روزنامه نگاران را مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار داده اند، بیش از صد نفر را که با دولت سابق ارتباط داشتند به طور صحرایی اعدام یا به زور ناپدید کرده اند و به طور فزاینده ای سانسور یا محدودیت های شدیدی بر رسانه ها اعمال کرده اند. و هفته گذشته، آنها ممنوعیت قبلی خود بر آموزش متوسطه دختران را تمدید کردند و ضربه ای ویرانگر به میلیون ها دختر و خانواده های آنها وارد کردند. این آخرین تصمیم از سلسله تصمیمات طالبان است که تقریباً تمام جنبه های حقوق زنان و دختران را نقض می کند - تصمیمی که ظلم و بی توجهی آنها به حقوق اولیه را برجسته می کند. 

در مواجهه با این بحران ها تلاش بیشتری لازم است. چندین اقدام فوری هست که تمویل کنندگان و دولت ها باید برای تقویت و دفاع از حقوق بشری افغان ها، از جمله حقوق دختران و زنان روی دست بگیرند. از جمله چند مورد زیر: 

از تعامل با طالبان به روش هایی که باعث اعطای جایگاه و اعتبار به آنها می شود، دست بردارید. اعمال بد باید عواقبی داشته باشد. اگر با مقامات آنان در کابل یا دوحه ملاقات می کنید، این کار را بی سر و صدا و بدون عکسبرداری انجام دهید. مطمئن شوید که در ترکیب هیئت های تان زنان به قدر کافی حضور دارند. در هیئت ها در صورت امکان زنان افغان را نیز شامل کنید. 

در حمایت از کسانی که از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران دفاع می کنند صحبت کنید. اگر چه طالبان در گذشته به طور وحشیانه ای علیه معترضان حقوق زنان دست به اقدامات انتقام جویانه زده اند، اما پس از تمدید ممنوعیت آموزش متوسطه در هفته گذشته، اعتراضات بازهم آغاز شد. از معترضان و دیگر مدافعان حقوق بشری، با صدای رسا و متحدانه حمایت کنید. 

آموزش و سایر خدمات را تمویل کنید، اما نه به نحوی که منجر به تبعیض شود. اطمینان حاصل کنید که از وجوه کمکی برای حمایت از برنامه‌هایی که حقوق دختران را سلب می کند -  به‌عنوان مثال در ولایت هایی که حضور دختران به مکاتب متوسطه ممنوع شده است - استفاده نمی‌شود. گروه هایی که برای دفاع از حقوق زنان و دختران در افغانستان کار می کنند، از جمله گزینه های آموزش جایگزین برای دخترانی که از مکاتب باز داشته شده اند را تمویل کنید. 

مهمتر از همه، در تصمیم گیری در مورد کمک به افغانستان، ما از شما می خواهیم که از مجازات مردم افغانستان به دلیل نقض حقوق بشر توسط طالبان اجتناب کنید. 

بحران بشردوستانه افغانستان در ریشه یک بحران اقتصادی است و به ویژه زنان و دختران را تحت تأثیر قرار می دهد، زیرا با موانع بیشتری برای تأمین غذا و منابع اولیه روبرو هستند. 

تعهدات مالی بسیار مهم هستند، اما همانطور که می دانید، این بحران را نمی توان تنها با کمک های مالی جبران کرد. دولت ها – و به ویژه دولت ایالات متحده – باید فورا به بحران بانکی و نقدینگی افغانستان رسیدگی کنند. اقتصاد این کشور از دنیا قطع شده است. پروژه های حیاتی کاهش فقر متوقف شده اند. پرداخت کمک های حیاتی و معاشات به میلیون ها معلم، کارکنان بهداشت و سایر کارکنان ضروری متوقف شده است. 

تا زمانی که سکتور بانکی افغانستان عادی سازی نشود، هیچ یک از اینها به طور موثر قابل رفع نیست. ما از دولت ها می خواهیم که به سرعت حرکت کنند تا این اتفاق بیفتد. 

در نهایت، ما از شما می خواهیم که وضعیت ناگوار میلیون ها افغان را که فرار کرده اند یا در خطر آزار و اذیت در افغانستان باقی مانده اند را به خاطر داشته باشید. دولت های کمک کننده باید به مسئولیت ها و تعهدات خود برای کمک به افغان های آواره و افزایش پناهگاه برای کسانی که در معرض خطر هستند، از جمله اسکان مجدد و جابجایی در صورت امکان عمل کنند. 

تشکر. 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.