Headshot of Sahar Fetrat.

سحر فطرت

دستیار پژوهشگر
Follow @Sahar_fetrat

سحر فطرت دستیار پژوهشگر در بخش حقوق زنان در دیده بان حقوق بشر است. سحر فمینیست متولد افغانستان است که دوره اول حاکمیت رژیم طالبان را به عنوان یک پناهنده خردسال در ایران و پاکستان سپری کرد. او پس از بازگشت خانواده‌اش به افغانستان در اواخر سال 2006 - زمانی که او 10 ساله بود - در کابل بزرگ شد. سحر در سال‌های نوجوانی در کابل با فعالیت‌های فمینیستی روبرو شد و تصمیم گرفت دیدگاه‌های فمینیستی خود را از طریق فیلم‌سازی مستند و نوشتن در قصه گویی بگنجاند. در سال 2013، مستند سحر در مورد آزار و اذیت خیابانی به نام «سکوتم را نکن باور» برنده جایزه اول جشنواره فیلم یونیورسو کورتو البا ایتالیا شد. سحر قبلاً با واحد آموزش یونسکو در افغانستان کار کرده و برای سوادآموزی زنان در سراسر کشور دادخواهی کرده است. او تجربه دست اول کار با کودکان قربانی و بازماندگان جنگ را از طریق کار داوطلبانه با ابتکار «آرامش برای کودکان» به دست آورده است. او دارای مدرک لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه آمریکایی افغانستان (2018) و مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات جنسیت انتقادی از دانشگاه اروپای مرکزی (2020) است. او در حال حاضر دومین دوره کارشناسی ارشد خود را در زمینه منازعه، امنیت و توسعه در بخش مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن به پایان می‌رساند. علایق پژوهشی سحر شامل نظریه و پراکسیس استعمارزدایی فمینیستی، نظریه عاطفه، جنسیت و منازعه، زنان و جنگ و زنان در جنگ، و مردانگی می‌شود. 

Reports Authored