John Sifton, the Asia Advocacy Director.

جان سیفتون

Asia Advocacy Director
Follow johnsifton

جان سیفتون مدیر دادخواهی برای آسیا در دیده بان حقوق بشر است. او قبلاً به عنوان پژوهشگر خدمت کرده و معاونت مدیریت بخش واشنگتن را سرپرستی کرده است. او بر آسیای جنوبی و جنوب شرقی، آسیای شرقی، خاورمیانه، و مسائل تروریسم و مبارزه با تروریسم در سراسر جهان تمرکز دارد. سیفتون در سال 2001 در دیده بان حقوق بشر ابتدا به عنوان پژوهشگر در مورد افغانستان و پاکستان و سپس به عنوان پژوهشگر ارشد تروریسم و مبارزه با تروریسم شروع به کار کرد. او یک شرکت تحقیقاتی مبتنی بر منافع عمومی به نام One World Research را تأسیس کرد که از سال 2007 تا 2010 مدیریت آن را بر عهده داشت. سیفتون در سال‌های 2000 و 2001 برای کمیته بین‌المللی نجات عمدتاً در افغانستان و پاکستان، و در سال 1999 در یک سازمان حمایت از پناهندگان در آلبانی و کوزوو کار کرد. او دارای مدرک حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک و مدرک لیسانس از کالج سنت جان، آناپولیس است.