ประเทศไทย: การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นบกพร่องในขั้นพื้นฐาน

การเลือกตั้งในประเทศไทย กำหนดมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยจะจัดขึ้นภายใต้กรอบการเมือง รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ซึ่งทำให้กระบวนการที่เสรีและเป็นธรรม แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวในวันนี้

News