ប្រទេសកម្ពុជា៖ ការពង្រីកការវាយប្រហារលើសិទ្ធិមនុស្ស

លោក នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេរបស់កម្ពុជា បានប្រើប្រាស់វិធានការសុខាភិបាល ជាលេសដើម្បីបន្តធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពពលរដ្ឋ ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំ ២០២២នេះ។ នេះជាការលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស ដែលចេញផ្សាយថ្ងៃនេះក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣ របស់ខ្លួន។ អាជ្ញាធរបានដាក់គោលដៅលើមេដឹកនាំសហជីព សកម្មជន និងអ្នកនយោបាយ និងសមាជិកគណបក្សប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ សម្រាប់ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ការចាប់ខ្លួន និងកាត់ទោសតាមអំពើចិត្ត។

Cambodia country page map

News