Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn thông qua các hiệp định thương mại EU – Việt Nam

Chúng tôi viết văn thư này trước thềm cuộc bỏ phiếu toàn thể ngày 11 tháng Hai về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) để kêu gọi quý vị bỏ phiếu hoãn việc thông qua các hiệp định nói trên cho tới khi chính quyền Việt Nam đồng ý phải đạt được các mốc cụ thể và có thể kiểm chứng được về bảo vệ quyền lợi cho người lao động và các quyền con người.

News