The 2019 law bans full-face coverings in several designated public places, raising concerns about discrimination against Muslim women. The government uses its power to strip citizens with dual nationality of their Dutch passport if they join a terrorist group overseas. Authorities have ended a policy allowing unaccompanied undocumented children and children from asylum seeking families to seek permanent residency in the Netherlands after five years in the country. The government has yet to introduce promised legislation to simplify the process by which transgender adults could change their legal gender on their birth certificate.

News

 • Dutch

  “Wat ik mis in de mensenrechtendiscussie, is het gesprek over hoe door ons eigen handelen, anderen in de knel komen. Je voelt je vaak zo machteloos als je leest over de gruweldaden die mensen worden aangedaan in conflictgebieden. Daar kun je dan zo weinig aan doen.

  Maar er is een heleboel dat je wél zelf kunt doen. Ik probeer bijvoorbeeld palmolie-vrij te leven en ik eet geen vlees en vis. Nederland importeert op grote schaal palmolie en soja, terwijl we weten dat die productie gepaard gaat met landroof en dat mensen daardoor als schuldslaven moeten werken op plantages.  Omdat wij zoveel CO2 uitstoten, hebben anderen te maken met overstromingen en droogte. Dat zijn ook mensenrechtenkwesties. Dus mijn punt is: kijk wat je zelf kunt doen.

  Als overheid moeten we ook andere keuzes maken. We moeten af van het idee dat Nederland de grootste exporteur van voedsel zou kunnen zijn. De Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties adviseert dat we streven naar lokale landbouw-economieen waarin vrouwen een belangrijke rol spelen. Dus Nederland zou moeten helpen die economieën lokaal op te bouwen en niet wat we nu doen: alle grondstoffen uit de wereld hierheen slepen en de mensen daar in verbijstering achterlaten in gifvelden.

  We zouden de internationale verdragen verder moeten uitbreiden zodat het mogelijk wordt om een bedrijf als Shell direct te vervolgen voor de schade die ze veroorzaken in Nigeria. Het Internationaal Strafhof zou ook milieuvervuiling moeten kunnen aanpakken, omdat het direct raakt aan de leefomstandigheden van mensen.

  Ook in de discussie over vluchtelingen moet de mensenrechtenvisie leidend zijn. Dan kun je dus niet mensen terugsturen naar landen waar schendingen plaatsvinden of waar ze zelfs hun leven niet zeker zijn. Dan kun je niet zeggen: jij bent illegaal, dus ga maar weg.

  Het is belangrijk om vluchtelingen in eerste instantie te zien als mens. Nu worden vluchtelingen gezien als een probleem, in plaats van als mens. Als je kijkt naar mensen, dan kun je ook zien hoe je kunt voorkomen dat mensen op de vlucht slaan. Generaal Middendorp gaf toe dat het klimaat wereldwijd voor conficten gaat zorgen. Dus ook vanuit dat perspectief is het ongelooflijk belangrijk om ervoor te zorgen dat de leefomstandigheiden van mensen elders niet verslechteren. Daar is een goed klimaatbeleid voor nodig en een mensenrechtenvisie.”

  Esther Ouwehand is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren en nummer 2 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van 17 november 2015 tot 18 oktober 2016 werd zij vanwege ziekte tijdelijk vervangen door Frank Wassenberg. In de periode van januari tot en met mei 2012 nam mevrouw Ouwehand het fractievoorzitterschap waar. Eerder was ze medewerker op het partijbureau van de Partij voor de Dieren. 

  Region / Country