ایران: افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها

افزایش قابل توجه اعدام‌ها در هفته‌های اخیر به دست مقامات ایران نقض جدی حق حیات است و باید موجب محکومیت بین‌المللی شود.

اخبار

Our people