تلاش‌ها برای آزادی شهروندان سوئدی در ایران را افزایش دهید

ششصد روز از بازداشت یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و مقام اتحادیه اروپا از سوی مقامات ایرانی می‌گذرد.

Map: Middle East North Africa

اخبار

Our people