ایران: خوانندۀ محبوب رپ به اعدام محکوم شد

سازمان ‏دیده‏بان‏ حقوق بشر امروز اعلام کرد یک دادگاه ایرانی برای رپر معروف و زندانی، توماج صالحی، به دلیل اتهامات مرتبط با سخنان وی، حکم اعدام صادر کرده است. روند دادرسی و مجازاتی که برای صالحی۳۳ ساله صادر شده، تعرضی وحشیانه به آزادی‏ها‏ی بنیادین و حق برخورداری از یک محاکمۀ عادلانه است.

Map: Middle East North Africa

اخبار

Our people