مقامات ایران برای سرکوب تظاهرات سراسری رخ‌داده بعد از مرگ یک زن کرد ایرانی ۲۲ ساله در حبس گشت ارشاد ناقض حقوق بشر کشور، نیروی قهریه بی‌رحمانه‌ای به کار بسته و هزاران معترض را دستگیر کرده و صدها نفر را به قتل رساندند. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی کشور، در همکاری با قوه قضاییه ایران، به سرکوب شدید خود بر مخالفت ادامه داد و روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری، مدافعان حقوق زن، و مخالفان مسالمت‌آمیز را بازداشت کرد. مصونیت برای نقض‌های جدی حقوق بشری همچنان امری رایج است. شرایط رو به افول اقتصاد در نتیجه تحریم‌های یکجانبه آمریکا و سیاست‌های حکومت، فقر را گسترش داده و استانداردهای زندگی میلیون‌ها نفر را در ایران کاهش داده است.

Iran map

اخبار

دانشجویان ایرانی در تظاهراتی به دلیل عصبانیت از مشکلات اقتصادی در دانشگاه تهران  در تاریخ 30 دسامبر 2017 اعتراض میکنند.

 مقامات ایران مخالفت مسالمت‌آمیز را نادیده می‌گیرند یا مجازات می‌کنند و سرکوبی مداوم را علیه جامعه مدنی، از فعالان کارگری، وکلا، و مدافعان حقوق بشر تا روزنامه‌نگاران و حتی مقامات سیاسی ارشد سابق به اجرا گذاشته‌اند. وبلاگ ما را دنبال کنید که در آن سرکوب رسمی و تلاش‌های فعالان جامعه مدنی در فشار آوردن برای احترام گذاشتن به حقوق بشر در این دوران پرآشوب را گزارش خواهیم کرد. 

وبلاگ ایران