مقامات قضایی ایران هزینه مخالفت مسالمت‌آمیز را بسیار افزایش دادند و ده‌ها فعال و مدافع حقوق بشر را به چندین دهه زندان محکوم کردند. همزمان با اثرگذاری تحریم‌های گسترده آمریکا بر دسترسی ایرانیان به سلامتی و داروهای حیاتی، مقامات ایران اجازه تجمع مسالمت‌آمیز، مخصوصاً اعتراضات کارگری، را نمی‌دهند. همچنین آنها با استفاده از زور بیش از حد و غیرقانونی و انبوه دستگیری‌های خودسرانه تظاهرات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ را به شدت سرکوب کردند. تا این لحظه مقامات تحقیق و تفحصی شفاف درباره نقض‌های جدی رخ‌داده به دست مقامات امنیتی و اطلاعاتی انجام نداده‌اند و با ناقضان برخورد نکرده‌اند.

اخبار

دانشجویان ایرانی در تظاهراتی به دلیل عصبانیت از مشکلات اقتصادی در دانشگاه تهران  در تاریخ 30 دسامبر 2017 اعتراض میکنند.

 مقامات ایران مخالفت مسالمت‌آمیز را نادیده می‌گیرند یا مجازات می‌کنند و سرکوبی مداوم را علیه جامعه مدنی، از فعالان کارگری، وکلا، و مدافعان حقوق بشر تا روزنامه‌نگاران و حتی مقامات سیاسی ارشد سابق به اجرا گذاشته‌اند. وبلاگ ما را دنبال کنید که در آن سرکوب رسمی و تلاش‌های فعالان جامعه مدنی در فشار آوردن برای احترام گذاشتن به حقوق بشر در این دوران پرآشوب را گزارش خواهیم کرد. 

وبلاگ ایران