Tara Sepehri Far

تارا سپهری فر

پژوهشگر ارشد ایران
Follow @sepehrifar

تارا سپهری فر پژوهشگر در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا مشغول به کار است و درباره نقض حقوق بشر در ایران و عمان تحقیق میکند. قبل از پیوستن به دیده بان حقوق بشر او به عنوان معاون مدیر در واحد ایران دانشگاه  شهر نیویورک که به گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر ایران در تحقیقات کمک میکند، مشغول به کار بوده است. تارا از دانشگاه شریف در تهران فارغ التحصیل شده و دارای مدرک فوق لیسانس از دانشگاه تافتز است.  زبان مادری او فارسی است.  

Reports Authored