Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam tồi tệ về hầu hết mọi mặt. Đảng Cộng sản duy trì độc quyền chính trị, không cho phép bất cứ thách thức nào đe dọa sự lãnh đạo của mình. Các quyền cơ bản bị hạn chế ngặt nghèo, bao gồm tự do biểu đạt, nhóm họp ôn hòa, lập hội, và tự do tôn giáo. Các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền bị công an đe dọa, sách nhiễu, hạn chế đi lại, bắt giữ tùy tiện và biệt giam. Nông dân bị mất đất cho các dự án phát triển mà không được đền bù thỏa đáng; công nhân không được phép thành lập công đoàn độc lập. Công an thường sử dụng tra tấn và đánh đập để ép nhận tội. Hệ thống tư pháp hình sự, bao gồm các tòa án, thiếu tính độc lập. Các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động xã hội dân sự bị áp đặt những án tù dài hạn dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia.

Available in English>>

map of vietnam

News