Skip to main content

מכתב לתובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי על הבדיקה המקדמית בנוגע לפלסטין

 

כבוד התובעת,

אנו פונים אלייך בנושא הבדיקה המקדמית של המצב בפלסטין, כדי לחלוק עמך חומרים הרלוונטיים לדעתנו לניתוח המתמשך שאת מקיימת במטרה לבחון האם לפתוח בחקירה רשמית של המצב.

ארגון Human Rights Watch מתעד הפרות חמורות של משפט זכויות האדם הבינלאומי והמשפט ההומניטארי הבינלאומי שבוצעו בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני החל מ-1990. להערכתנו, בגין הפרות העולות לכדי פשעים פליליים כמעט שלא ניתן דין וחשבון – הן במערכת המשפט הישראלית והן במערכת המשפט הפלסטינית. בהינתן הקשר ההדוק בין פטור מעונש לבין הסבירות לביצוע הפרות עתידיות, ארגון Human Rights Watch מייחס חשיבות עליונה להתקדמות משרדך בבחינת הנושא.

משרדך ציין כי הצעד הבא, לאחר הפתיחה בבדיקה מקדמית, כולל החלטה בשאלה האם קיים בסיס סביר להניח כי בוצעו פשעים המצויים תחת סמכותו של בית הדין הבינלאומי, לרבות פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. אנו מודעים לכך שגורמים נוספים שייבחנו על-ידי משרדך הם חומרת הפשעים שבוצעו, ושאלת קיומם של הליכים מקומיים העשויים למנוע התערבות של בית הדין הפלילי הבינלאומי . אנו צופים כי במסגרת הכרעתכם האם יש מקום לחקירה רשמית, תבחנו את הפשעים-לכאורה ללא פניות וללא קשר לזהות הגורם האחראי להם, ולפיכך אנו מצרפים מידע רלוונטי מתאים. אנו סבורים כי קיימים לפחות שני תחומים של הפרת המשפט הבינלאומי שלהם ראוי להקדיש תשומת לב מיוחד כחלק הבדיקה של סוגיית פלסטין.

ראשית, אנו סבורים כי על משרדך לבחון ביסודיות הפרות הקשורות למדיניות ההתנחלות הישראלית. מזה כמעט חמישים שנה שממשלת ישראל מעבירה את אזרחיה לתוך השטח הפלסטיני הכבוש, גורמת לעקירה כפויה של פלסטינים מבתיהם ומקיימת מערכת של אפליה כנגד פלסטינים. מדיניות זו, בתחומים השונים, נמשכה גם לאחר ה-13 ביוני 2014, המועד שבו נכנסה לתוקפה ההצהרה הפלסטינית המקבלת את סמכות בית הדין. זאת, לרבות העברה בלתי חוקית של אלפי אזרחים ישראלים לתוך השטח הכבוש, על-פי נתוני הלשכה הישראלית המרכזית לסטטיסטיקה.

שנית, אנו קוראים לך לבחון הפרות שבוצעו במהלך הלחימה ברצועת עזה בשנת 2014. הניתוח שלנו מראה שבמהלך הלחימה בחודשים יולי ואוגוסט 2014, כוחות ישראליים וארגונים פלסטיניים חמושים ביצעו הפרות חמורות של דיני המלחמה. פעולות של הצבא הישראלי ברצועת עזה, לרבות התקפות שבוצעו תוך הפרה של דיני המלחמה, גרמו לרוב הגדול של הנפגעים מקרב האזרחים הפלסטינים ולעיקר ההרס של תשתית אזרחית. ארגונים פלסטיניים חמושים ביצעו התקפות בלתי חוקיות באמצעות רקטות ומרגמות על מרכזי אוכלוסייה ישראליים.

כדי לסייע לבדיקתך בנושאים האמורים, אנו מצרפים כנספח רשימת פרסומים של ארגון Human Rights Watch הרלוונטיים לסוגיות אלה. בעוד ההצהרה הפלסטינית העניקה לבית הדין הפלילי הבינלאומי סמכות שיפוט רק החל ב-13 ביוני 2014, אנו מאמינים שתולדותיהן של ההפרות של זכויות האדם ושל תרבות הפטור מעונש, המשתרעות על-פני כמה עשורים, מצדיקות את טיפול משרדך, בין היתר כיוון שהדבר מלמד על הסיכויים לקיום הליכים מקומיים אמתיים לטיפול בהפרות.

לבסוף, כפי שידוע לך ללא ספק, בחינת המצב בפלסטין על-ידי משרדך עוררה ציפיות ניכרות. במקומות רבים ברחבי העולם, הפטור מעונש על הפרות חמורות שבוצעו במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני במהלך שנים רבות, נתפס כהוכחה לקיומו של מוסר כפול בתחום הצדק הבינלאומי – כדוגמה לכך שסיכוייהם של בעלי תפקידים בממשלות רבות עוצמה ושל אנשים שממשלות כאלה מגבות אותם לתת את הדין על פשעים חמורים על-פי המשפט הבינלאומי, נמוכים יותר משל אחרים.

בהקשר זה, על משרד התובעת של בית הדין הפלילי הבינלאומי לחתור לשקיפות מרבית בנוגע למצב הבדיקה המקדמית, כפי שעשה יותר ויותר בהקשרים אחרים בשנים האחרונות . בכוונתנו להמשיך לעמוד בקשר עם משרדך באשר לתיעוד המתמשך שאנו מבצעים לגבי הפרות, כמו-גם לגבי מצבם של ההליכים הפליליים המקומיים, במידה ואלה עשויים להיות רלוונטיים לבחינה שמשרדך מבצע.

 

בכבוד רב,

 

 

 

ריצ'ארד דיקר

מנהל התכנית לצדק בינלאומי

 

שרה לאה ויטסון,

מנהלת חטיבת המזרח התיכון וצפון אפריקה

 

 

הודעות לעיתונות

22 באוגוסט 2015

ישראל: עלייה חדה במספר ההריסות הבלתי חוקיות של בתי פלסטינים

https://www.hrw.org/he/news/2015/08/22/280396

1 באוגוסט 2015

ישראל/פלסטין: משפחת הרוג מערערת על גרסת הצבא לאירוע ירי קטלני

https://www.hrw.org/he/news/2015/08/01/279873

19 במאי 2015

ישראל: בית המשפט מתיר פינויים מפלים

https://www.hrw.org/he/news/2015/05/19/269986

21 בנובמבר 2014

על ישראל להפסיק את הריסת הבתים כענישה

https://www.hrw.org/he/news/2014/11/22/265913

11 בספטמבר 2014

ישראל: בחינה מעמיקה של בתי ספר שהותקפו בעזה

https://www.hrw.org/he/news/2014/09/11/255158

3 בספטמבר 2014

על ישראל לחזור בה מתכניות בלתי חוקיות בגדה המערבית

https://www.hrw.org/he/news/2014/09/03/283593

 25 באוגוסט 2014

עזה: להפסיק את הוצאות להורג

https://www.hrw.org/he/news/2014/08/25/254979

 10 באוגוסט 2014

עזה: ההתקפה על תחנת הכוח הסבה נזק נרחב

https://www.hrw.org/he/news/2014/08/18/254894

 4 באוגוסט 2014

עזה: חיילים ישראלים ירו למוות באזרחים במנוסה

https://www.hrw.org/he/news/2014/08/04/254967

 3 באוגוסט 2014

ישראל: הרוגים מירי לאחר הפגנה בגדה המערבית

https://www.hrw.org/he/news/2014/08/08/254817

 22 ביולי 2014

עזה: הרג האזרחים בהתקפות האוויריות מעורר חששות בנוגע למתקפה הקרקעית

https://www.hrw.org/he/news/2014/07/25/254659

  15 באוגוסט 2014

פלסטין/ישראל: תקיפות אוויריות בלתי חוקיות של ישראל הורגות אזרחים

https://www.hrw.org/he/news/2014/07/16/254545

 09 באוגוסט 2014

פלסטין/ישראל: התקפות רקטות פלסטיניות חסרות הבחנה

https://www.hrw.org/he/news/2014/07/10/254484

 3 ביולי 2014 

ישראל: הפרות חמורות במהלך פעולות בגדה המערבית

https://www.hrw.org/he/news/2014/07/03/283594

 25 בספטמבר 2013

ישראל: מעשי הרס לא חוקיים חדשים בגדה המערבית

https://www.hrw.org/he/news/2013/09/26/251286

  25 באוגוסט 2013

ישראל: יש להפסיק את ההריסה הבלתי חוקית של בתים בגדה המערבית

https://www.hrw.org/he/news/2013/08/25/250877

 5 באפריל 2012

ישראל: פלסטינים מנותקים מאדמותיהם החקלאיות

https://www.hrw.org/he/news/2012/04/05/245888

 בינואר 2012 30

ישראל: פסיקות בג"ץ פוגעות בזכויות האדם

https://www.hrw.org/he/news/2012/01/30/283595

 

 

 

דו"חות

 5 בפברואר 2012

"שכח ממנו, הוא לא כאן"

שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה

https://www.hrw.org/he/report/2012/02/05/256293

 19 בדצמבר 2010 

נפרדים ולא שווים: אפלייתם לרעה של פלשתינאים בידי ישראל בשטחים הפלשתיניים הכבושים

https://www.hrw.org/he/report/2010/12/19/256165

 

 

 
 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.