Skip to main content

ישראל: עלייה חדה במספר ההריסות הבלתי חוקיות של בתי פלסטינים

126 אנשים בגדה המערבית נותרו ללא קורת גג

בדואי פלסטיני נושא את ילדו בחולפו על-פני המגורון שלו, שנהרס בידי דחפורים ישראליים בכפר אום אל-ח'יר הסמוך להתנחלות כרמל, בקרבת העיר חברון שבגדה המערבית, 27 באוקטובר 2014.  © 2014 Reuters

(ירושלים) – ארגון Human Rights Watch אמר היום כי הצבא הישראלי הרס באורח בלתי חוקי לפחות 39 מבנים בקהילות בדואיות פלסטיניות ב-17 וב-18 באוגוסט 2015. ההריסות הותירו 126 אנשים ללא קורת גג, 80 מהם ילדים. ארבע מן הקהילות בהן בוצעו ההריסות נכללו בתכנית ממשלתית ישראלית להעברה בכפייה של 7,000 בדואים.

הרס כזה של רכוש פלסטיני פרטי והעברתם בכפייה של פלסטינים מהווים הפרה של חובותיה של ישראל על פי משפט זכויות האדם ודיני הכיבוש. אמנת ג'נבה הרביעית אוסרת על המעצמה הכובשת להרוס רכוש פרטי או להעביר בכפייה תושבים מוגנים אלא אם כן הדבר חיוני לצרכים צבאיים מובהקים. ישראל אינה טוענת שההריסות או ההעברה המתוכננת מוצדקות בשל צרכים צבאיים.

לדברי בלקיס ג'ראח, יועצת משפטית בכירה במחלקת הצדק הבינלאומי בארגון Human Rights Watch, "הסלמה זו בהריסות הבלתי חוקיות של ישראל מתרחשת בו בזמן שפלסטין נתונה בבדיקה של בית הדין הפלילי הבינלאומי. על התובעת של בית הדין לבדוק את ההריסות הללו בדקדקנות במסגרת בדיקתה המקדמית לגבי פשעים חמורים שבוצעו בפלסטין או מתוכה".

ההריסות שהתבצעו בארבע קהילות בדואיות בתוך אזור E-1 או בסמוך לו ב-17 באוגוסט הותירו 78 אנשים ללא קורת גג. על פי גורמי או"ם, זהו המספר הגדול ביותר של פלסטינים שנעקרו מבתיהם ביום אחד מזה שלוש שנים. אזור E-1 מצוי בין ירושלים להתנחלות מעלה אדומים, שכמו כל ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית אינה חוקית על פי המשפט ההומניטארי הבינלאומי. ארבע הקהילות הללו נמנות עם 46 הקהילות הבדואיות ברחבי שטח C שבגדה המערבית, הנמצא בשליטה ישראלית מלאה, אותן מתכננת ישראל להעביר לשלושה אתרים אחרים בגדה המערבית. על פי דיווח בעיתון הארץ, ב-18 באוגוסט הרס הצבא הישראלי בתים בכפר פסאייל שבבקעת הירדן כשהוא מותיר 48 איש נוספים ללא קורת גג.

ישראל מצדיקה את ההריסות הללו בכך שהמבנים נבנו ללא רישיון מטעמה. אלא שהמנהל האזרחי, האחראי מטעם הצבא הישראלי על עניינים אזרחיים בגדה המערבית, דוחה כדבר שבשגרה כמעט כל בקשה להיתר בנייה שמגישים תושבים פלסטינים, בדרך כלל בתואנה שהקרקע בה מדובר אינה מיועדת לבנייה. ישראל מייעדת פחות מאחוז אחד של שטח C לבנייה פלסטינית. לעומת זאת, אישרה ישראל תכניות מתאר להתנחלויות ישראליות בשטח כולל המשתרע על-פני 26% משטח C. על פי מידע שסיפק המנהל האזרחי לבנק העולמי, בין השנים 2000 ו-2012, ישראל דחתה למעלה מ-94% מן הבקשות שהגישו פלסטינים להיתרי בנייה.

ארגון Human Rights Watch תיעד כיצד השפעתן המצטברת של ההגבלות הישראליות על בנייה פלסטינית וההריסות הנלוות להן, בשילוב עם הגבלות נוספות, הובילו להעברה בכפייה של פלסטינים. פלסטינים שאינם יכולים לבנות בתים נאלצים לעבור להתגורר בשטחי הגדה המערבית המצויים בשליטת הרשות הפלסטינית או לעזוב את פלסטין כליל. לדברי ארגון Human Rights Watch ההריסות ב-17 וב-18 באוגוסט בקהילות אותן מייעדת ישראל להעברה מרמזות על קשר הדוק בין המדיניות שנוקטת ישראל לגבי ייעוד קרקע, בנייה והריסה לבין העברה בכפייה של פלסטינים.

ישראל ביצעה את ההריסות למרות לחץ בינלאומי כבד שנועד להניא אותה מביצוע צווי הריסה שהוצאו לכל הכפר סוסיא, השוכן בדרום הגדה המערבית. עד כה, צווי ההריסה טרם הוצאו לפועל.

על פי חוקת בית הדין הפלילי הבינלאומי, העברה של אזרחי המעצמה הכובשת על-ידי מעצמה זו, במישרין או בעקיפין, לתוך השטח הכבוש, היא פשע מלחמה. גירוש או העברה של תושבי השטח הכבוש מבתיהם למקומות אחרים בתוך השטח הכבוש או מחוצה לו מהווים גם הם פשע מלחמה על פי חוקת בית הדין. הריסות הבתים שביצעה ישראל בגדה המערבית ובמזרח ירושלים מאז ראשית 2011 הותירו יותר מ-4,652 פלסטינים ללא קורת גג, לרבות 1,103 בשנת 2013 ו-1,215 בשנת 2014.

ג'ראח אמרה: "הלחץ הבינלאומי הצליח אולי להציל את סוסיא עד כה, אבל הוא לא הצליח להציל יותר ממאה פלסטינים במקומות אחרים בגדה המערבית שבתיהם נהרסו. ההימנעות מתיקון העוול הנגרם על-ידי מעשים בלתי חוקיים בעליל הוא הסיבה לכך שבדיקת בית הדין הפלילי הבינלאומי חיונית כל כך".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.