ישראל מנהלת מערכות של אפליה מושרשת במסגרתן פלסטינים אינם זוכים ליחס שווה. הכיבוש הישראלי בן חצי המאה בגדה המערבית וברצועת עזה כרוך בהפרה שיטתית של זכויות, ובכלל זה ענישה קולקטיבית, שימוש שגרתי בכוח מופרז וקטלני נגד מפגינים ומעצר מינהלי ממושך של מאות בני אדם ללא כתב אישום או משפט. ישראל מקימה התנחלויות לא חוקיות ותומכת בהן, מפקיעה קרקעות פלסטיניות ומטילה הגבלות מכבידות על פלסטינים אך לא על מתנחלים. היא מגבילה את גישת הפלסטינים לשירותים וכמעט שאינה מאפשרת להם לבנות בחלק ניכר מהגדה המערבית מבלי להסתכן בכך שבתיהם יהרסו. הסגר הישראלי על רצועת עזה, הנמשך כבר למעלה מעשור, מגביל מאוד תנועה של אנשים וסחורות, והשלכותיו ההומניטאריות הן הרסניות. הרשות הפלסטינית בגדה המערבית ורשויות חמאס ברצועת עזה החריפו את דיכוי ההתנגדות והן עוצרות באופן שרירותי אנשים המותחים עליהן ביקורת, ומתעללות באנשים המוחזקים במשמורתן.

News