ישראל מונעת שיבת פליטים פלסטינים גם לאחר 75 שנה

במהלך עבודתי למען זכויות האדם הייתי עד לאורך השנים לייסורים ולמעשי אכזריות רבים, מחדרי המתים בקהיר ועד לתאי הכליאה בגואנטנמו.

News