ישראל אינה מצייתת לצו בית הדין הבינלאומי לצדק בעתירה בדבר רצח עם

ארגון Human Rights Watch אמר היום כי ממשלת ישראל אינה מצייתת לפחות לאחד מהסעדים שנקבעו בצו המחייב של בית הדין הבינלאומי לצדק בעתירה שהגישה דרום אפריקה בדבר רצח עם.

Map: Middle East North Africa

News