Skip to main content
פלסטינים בוחנים את הנזק לאחר תקיפה אווירית של ישראל על בית ברפיח שבדרום רצועת עזה, 15 בדצמבר 2023. © 2023 Abed Rahim Khatib/picture-alliance/dpa/AP Images

(ירושלים) – ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הורה לצבא הישראלי ולנושאי משרות בכירות להגיש לקבינט תוכנית לפינוי רפיח, המחוז הדרומי ביותר של רצועת עזה. נתניהו אמר כי פעולה זו נחוצה לשם תקיפת גדודי חמאס באזור.

ברפיח, שאוכלוסייתה מנתה לפני המלחמה 280,000 נפש, שוהה כרגע רוב אוכלוסיית הרצועה, לרבות רובם של העקורים הפלסטינים המונים 1.7 מליון נפש. תנאי החיים באזור הולכים ומידרדרים, ורבים מתגוררים במחנות אוהלים מאולתרים מחומרים דלים ובבנייני דירות צפופים. רבים כבר נעקרו פעמים רבות עקב ההפצצות הכבדות והפעולות הקרקעיות האינטנסיביות של ישראל, כמו גם המשך המצור.

המשפט ההומניטרי הבינלאומי אוסר על עקירה בכפייה של אזרחים, אלא לתקופה מוגבלת וכאשר הדבר נדרש לשם שמירה על ביטחונם או בשל הכרח צבאי. במהלך מעשי האיבה ברצועת עזה, הזהיר ארגון Human Rights Watch כי הסכנה לעקירה בכפייה, שהיא פשע מלחמה, הולכת וגוברת. שום עקירה בכפייה של האוכלוסייה האזרחית לא תפטור את הכוחות הישראליים מאחריותם לנקוט את כל האמצעים האפשריים כדי להגן עליה. אזרחים שאינם מתפנים בעקבות אזהרות, זכאים עדיין להגנה המלאה שהמשפט הבינלאומי מקנה להם. יתר על כן, ישנם אזרחים שאינם מסוגלים להישמע לאזהרה כי עליהם להתפנות, מסיבות בריאותיות או בשל מוגבלות, פחד או בהיעדר מקום שיוכלו לעבור אליו. 

ב-26 בינואר, הורה בית הדין הבינלאומי לצדק על סעדים זמניים בעתירה שהגישה דרום אפריקה בטענה שישראל מפירה את האמנה נגד רצח עם. צעדים אלה מחייבים את ישראל למנוע רצח עם של הפלסטינים ברצועת עזה, לאפשר מתן שירותים בסיסיים וסיוע הומניטרי, למנוע הסתה לביצוע רצח עם ולהעניש בגינה.

אפשר לצטט מפי נדיה הרדמן, חוקרת לענייני פליטים ומהגרים בארגון Human Rights Watch, את הדברים דהבאים: "פינוים בכפייה של למעלה ממיליון עקורים פלסטינים ברפיח פעם נוספת ללא מקום בטוח ללכת אליו בלתי-חוקי ויוביל לאסון מחריד. ברצועת עזה אין שום מקום בטוח ללכת אליו. על הקהילה הבינלאומית לפעול כדי למנוע מעשי זוועה נוספים".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.