Skip to main content

(Washington DC) – Att populistiska ledare kommer till makten i USA och Europa utgör ett farligt hot mot skyddet för de grundläggande rättigheterna och uppmuntrar envåldshärskare runt om i världen att begå övergrepp, sade Human Rights Watch i dag i samband med lanseringen av dess World Report 2017. Valet av Donald Trump till amerikansk president, efter en valkampanj som underblåste hat och intolerans, samt ett ökande inflytande från europeiska politiska partier som tillbakavisar universella rättigheter, hotar hela efterkrigstidens system för mänskliga rättigheter.

World Report 2017. Cover: Men carrying babies make their way through the rubble of destroyed buildings after an airstrike on the rebel-held Salihin neighborhood of Syria’s northern city of Aleppo, September 2016. © 2016 Ameer Alhalbi/Agence France Presse/Getty Images


Dessutom, i länder som Ryssland, Turkiet, Filippinerna och Kina bygger starka män en ordning där ledarens egen auktoritet utgör en garanti för välstånd och trygghet, istället för en ansvarstagande regering som agerar enligt rättstatens principer. Dessa trender, som förstärks av propagandakampanjer som ignorerar rättsliga normer och faktaanalyser, utgör ett direkt ifrågasättande av de lagar och institutioner som främjar värdighet, tolerans och jämställdhet, sade Human Rights Watch.

I sin World Report, som omfattar 687 sidor och är den 27:e i ordningen, granskar Human Rights Watch hur mänskliga rättigheter respekteras i fler än 90 länder. Verkställande direktören Kenneth Roth skriver i sin ingress att en ny generation mer auktoritära populister försöker förvanska skyddet av de mänskliga rättigheterna, genom att inte betrakta detta system som en nödvändig kontroll av den offentliga makten, utan istället någonting som hindrar majoriteten från att få sin vilja igenom.

”Populismens framväxt är ett allvarligt hot mot de mänskliga rättigheterna”, sade Roth. ”Trump och olika europeiska politiker strävar efter makt genom att spela på rasism, främlingsfientlighet, kvinnohat och nativism. De hävdar att allmänheten accepterar brott mot mänskliga rättigheter som en påstådd nödvändighet för att trygga jobben, undvika kulturella förändringar eller förhindra terrorattacker. Men faktum är att ett åsidosättande av mänskliga rättigheter är den säkraste vägen till tyranni.”

Enligt Roth gav Donald Trumps presidentvalskampanj i USA en tydlig bild av intoleransen som politisk ideologi. När Trump svarade människor som var missnöjda med sin ekonomiska situation och det allt mer mångkulturella samhället tog han i sin retorik avstånd från de grundläggande principerna om värdighet och jämställdhet. Under sin kampanj lade han fram förslag som skulle skada miljontals människor, bland annat planer på att massdeportera invandrare, begränsa kvinnors rättigheter och pressfriheten samt att använda tortyr. Om inte Trump tar avstånd från dessa förslag riskerar hans regering att begå omfattande rättighetskränkningar i USA och avvika från den princip om en rättighetsbaserad utrikespolitisk agenda som sedan länge har tillämpats över partigränserna.

Read a text description of this video

The rise of populism poses a dangerous threat to human rights. Trump gained power in the United States, various politicians are seeking power in Europe, through making appeals to racism, xenophobia, nativism, and misogyny. They all have in common the claim to speak for the majority, and to claim that majority wants rights violated in the name of securing jobs or avoiding cultural change, or protecting against terrorism.

 

We've seen this show before. In the last century, various communist and fascist governments also claimed to speak for the majority, and then visited enormous repression on their people. Even today, people like President Erdogan in Turkey, or President Sisi in Egypt at first had great popularity, when Erdogan went against the alleged plotters of the coup, or Sisi went against the Muslim Brotherhood. But each took that willingness to violate human rights to great extremes as they suppressed any peaceful protest against their rule.

 

There is this tendency today to think that the strongman delivers best, but if you look at people like Vladimir Putin in Russia, or Xi Jinping in China, they increasingly have resorted to repression as their economies have slowed or declined, without delivering against corruption, pollution, or arbitrary rule. Many politicians today are responding to this rise of populism by simply putting their head in the sand, hoping that the winds of change will blow over. Others are actually emulating the populists, hoping somehow to preempt them, when in fact they're just reinforcing their message.

 

What we need is a real, vigorous reaffirmation of human rights. We need to explain that human rights are the best way to avoid corrupt and arbitrary rule. Human rights are the best way to ensure that a government hears and can respond to the actual needs of its people. And human rights are the best way to actually change governments if they stop delivering for their people.

 

Above all, the public needs to reaffirm the basic value that we should treat others the way we want them to treat us. That's the best way to ensure that we all don't end up on the wrong end of the stick when a government abandons its commitment to human rights.I Europa har en likartad populistisk rörelse försökt skylla ekonomiska störningar på migrationen. Den kanske bästa illustrationen av detta var brexitkampanjen, sade Roth.

I stället för att göra dem som flyr ifrån förföljelse, tortyr och krig till syndabockar borde regeringarna investera för att hjälpa invandrargrupperna att integreras och delta i samhällslivet fullt ut, sade Roth. Politikerna har också en skyldighet att tillbakavisa populisternas hat och intolerans, samt att värna om oberoende och opartiska domstolar som ett försvar mot angrepp riktade mot utsatta minoriteter, sade Roth.

De känslostormar som populisterna nu underblåser tenderar att skymma de risker som enväldet medför på längre sikt, sade Roth. I Ryssland svarade Vladimir Putin på det allmänna missnöjet 2011 med en repressiv agenda som inbegrep oerhörda inskränkningar av yttrande- och mötesfriheten, aldrig tidigare skådade påföljder för oppositionella nätskribenter och lagar som innebar kraftiga begränsningar av oberoende gruppers verksamhet. Kinas ledare Xi Jinping, som är oroad över en minskad ekonomisk tillväxt, har inlett den mest omfattande kampanjen mot oppositionella sedan tiden för händelserna på Himmelska fridens torg.

I Syrien har president Bashar al-Assad, med stöd av Ryssland, Iran och Hizbollah, finslipat en krigsbrottsstrategi som riktar sig mot civila i områden som hålls av oppositionen och åsidosätter de mest grundläggande reglerna för krigföring. Styrkor från den självutnämnda Islamiska staten, även känd som IS, har också rutinmässigt attackerat civila och avrättat internerade människor samt uppmuntrat och genomfört attacker mot civilbefolkningen runt om i världen.

Mer än fem miljoner flyende syrier har stött på avskräckande hinder under sitt sökande efter säkerhet. Jordanien, Turkiet och Libanon har tagit hand om miljontals syriska flyktingar, men har nu i stort sett stängt sina gränser för nytillkommande. Europeiska unionens ledare har misslyckats med att fördela ansvaret för de asylsökande rättvist och skapa säkra flyktvägar. USA har i åratal varit ledande i fråga om flyktingmottagning, men förra året tog landet bara emot 12 000 syriska flyktingar och Trump har hotat att sätta stopp för programmet.

I Afrika har ett oroväckande stort antal ledare avskaffat regler som begränsade mandatperiodernas längd eller förlängt dem för att kunna sitta kvar vid makten, medan andra har använt sig av våldsamma repressalier mot personer som har protesterat mot orättvisa val eller korrumperade eller rovlystna härskare. Många afrikanska ledare som hotas av förföljelse har skarpt kritiserat Internationella brottmålsdomstolen och tre länder har meddelat att de kommer att lämna den.

Vi måste bemöta denna globala attack genom att stå upp för och försvara de människorättsprinciper som systemet bygger på, sade Roth. Alltför många politiker verkar ha stoppat huvudet i sanden och hoppas att populismens vindar kommer att blåsa över. Andra närmar sig populisterna med förhoppningen att kunna ta över deras frågor, men detta leder i stället till att de förstärker populisternas budskap, sade Roth. Regeringar som påstår sig värna om mänskliga rättigheter borde försvara dessa principer mycket mer kraftfullt och konsekvent, sade Roth, med hänvisning till demokratier i Latinamerika, Afrika och Asien som stöder breda initiativ i FN, men sällan tar initiativ för att uppmärksamma enskilda länder.

I slutändan är det allmänheten som bär ansvaret, sade Roth. Demagogerna bygger upp ett folkligt stöd genom att ge felaktiga förklaringar och föreslå enkla lösningar på verkliga problem. Detta kan väljarna bemöta genom att kräva en politik som vilar på sanning och på de värderingar som ligger till grund för ett demokratiskt styrelsesätt med respekt för alla människors lika rättigheter. En kraftfull reaktion från folkets sida, via alla tillgängliga kanaler – det civila samhället, politiska partier och traditionella och sociala medier – är bästa försvaret för de värderingar som så många fortfarande håller högt.

”Det är farligt för oss att glömma svunna tiders demagoger: fascisterna, kommunisterna och deras gelikar som ansåg sig veta vad som låg i majoritetens intresse, men vilkas agerande fick till resultat att individen krossas”, sade Roth. ”När populisterna behandlar rättigheter som hinder för genomförandet av det som enligt deras uppfattning är majoritetens vilja är det bara en tidsfråga innan de börjar ge sig på dem som inte håller med om deras agenda.”

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.