Skip to main content

(Phnom Penh) – Kambodjas regering lyckas inte skydda textilarbetare som producerar för internationella kläders varumärken från allvarligt missbruk av arbetsrätt, sade Human Rights Watch i en ny rapport som släpptes idag. De i huvudsak dominerande kvinnliga arbetarna upplever ofta påtvingad övertid, graviditetsbaserad diskriminering och anti- fackliga handlingar som varken regeringen eller större varumärken har löst på ett adekvat sätt.

Den 140-sidiga rapporten, “‘Arbeta snabbare eller gå’: Missbruk av arbetsrätt i Kambodjas textilindustri,” dokumenterar regeringens slappa genomförande av arbetslagar och varumärksåtgärder som hindrar övervakning och bedömning. Under de senaste åren har löneprotester, incidenter på hur textilarbetare har svimmat under besvärliga procedurer vid fackföreningsregistrering, fått uppmärksamhet på hur arbetarna har det i Kambodjas textilfabriker.

“Kambodjas regering ska försöka få tillbaka sin förskräckliga rapport om tvingande arbetslagar och skydd av arbetare från missbruk,” säger Aruna Kashyap, forskare vid Human Rights Watch när det gäller äldre kvinnors rättigheter. “Dessa globala kläders varumärken har kända namn. De har stort inflytande, och kan och ska göra mer för att deras kontrakt med textilfabrikerna inte ska bidra till missbruk av arbetsrätten.”

Human Rights Watch fann att många fabriker ofta utfärdade olagliga korttidskontrakt för att undvika att betala arbetares föräldrapenning och andra förmåner, och för att avskräcka och kontrollera dem. Små fabriker som är underleverantör till större exportorienterade fabriker hyr hellre arbetare på tillfällig basis, som gör det svårare för arbetare att hävda sina rättigheter på grund av deras risk att bli av med jobbet. Kläders varumärken har inte tagit adekvata steg för att sluta med olagliga korttidskontrakt i sina underleverantörers fabriker – även om deras underleverantörers uppförandekoder har klausuler som begränsar deras användning.

Kambodjas textilindustri, som domineras av utländska investeringar från Hongkong, Taiwan, Kina, Singapore, Malaysia och Sydkorea, är kritisk när det gäller landets ekonomi och kvinnornas försörjning. Kvinnorna utgör 90 procent av landets mer än 700 000 textilarbetare i 1 200 textilföretag, enligt Ministry of Industry and Handicraft.

Human Rights Watch-rapporten är baserad på intervjuer med mer än 340 personer, inklusive 270 arbetare från 73 fabriker i Phnom Penh och intilliggande provinser, fackföreningsledare, regeringsrepresentanter, arbetsrättsadvokater, Garment Manufacturers Association i Kambodja och internationella representanter för kläders varumärken. Av ungefär 200 kläders varumärken som kommer från Kambodja, var Human Rights Watch I kontakt med Adidas, Armani, Gap, H&M, Joe Fresh och Marks och Spencer.

Medan kambodjanskt arbetslag kräver att övertidsarbete ska vara frivilligt, berättade arbetare från 48 fabriker som levererar till internationella varumärken för Human Rights Watch att det var påtvingat. Fabriksrepressalier i en av dessa fabrikers kvarter innefattar uppsägningar, löneavdrag och strafföverföringar. I februari 2015 uppmanade arbetsministern igen till att fabriksövertidsregler skulle genomföras.

Arbetare från 35 fabriker rapporterade anti-fackliga handlingar inklusive uppsägning och att avskräcka nyvalda fackföreningsledare och korttidskontrakt för män för att hindra dem från att bilda fackföreningar. Många arbetare berättade för Human Rights Watch att fabriksledarna pressade dem att uppfylla produktionsmålen på ett sådant sätt som gjorde att de inte kunde ta rast, använda tvättrummet, dricka vatten eller ta lunch. I vissa fall ökade trycket på att uppfylla produktionsmålen efter att minimilönen hade ökat 2013 och 2014.

Kvinnliga arbetare från 30 fabriker åberopade särskilda missbruk, inklusive vägran att hyra, förnya korttidskontrakt eller tillhandahålla rimliga platser för gravida arbetare som gjorde det svårt för dem att arbeta i fabriker. Arbetare från en del fabriker fann det svårt att vara sjukskriven även om det var medicinskt godkänt. Human Rights Watch dokumenterade olagligt barnarbete i 11 av de fabriker som hade undersökts. De värsta missbruken rapporterades i mindre underleverantörers fabriker, vilka producerar för stora fabriker med exportlicenser.

Enligt arbetsministern, från 2009 till 2013, dömdes befattningshavare till böter i endast 10 fabriker och initierade rättslig åtgärd mot 7 fabriker – alla 2011. Medan antalet böter steg till 25 under de första 11 månaderna 2014, fortsatte det att vara extremt lågt jämfört med antalet övergripande antal fabriker och beständiga mönster för arbetsrättskränkningar. 2014 startade arbetsministern en integrerad arbetsinspektionsmekanism och en bättre utbildning. Men tydliga reformer behövs för att bygga trovärdighet när det gäller korruptionsanklagelser och för att förbättra inspektionens meritlista, säger Human Rights Watch.

Sedan protesterna i december 2013 av arbetare för ökad minimilön har arbetsministern introducerat besvärliga procedurer vid fackföreningsregistrering, som gjort det svårare för fackföreningar att få licenser.

Better Factories Cambodia (BFC) är ett tredjeparts övervakningsprogram som inspekterar alla fabriker med exportlicenser och producerar fabriksspecifika rapporter. Däremot fann Human Rights Watch att vissa mindre underleverantörers fabriker utan exportlicenser inte ingår i inspektionerna men tillhandahålls indirekt till större varumärken via större fabriker. Dessa små fabriker är där vissa av de värsta arbetsförhållandena finns kvar. BFC startade en transparent databas 2014 där 10 fabriker med låg bedömning namngavs. Men den transparenta databasen inkluderar inte information om varumärkenas engagement med BFC och stegvisa varumärken tagna för att underlätta bedömning av arbetslag i leverantörens fabriker.

Genom att följa senaste löneökningar, vilka Garment Manufacturers Association of Cambodia fruktade skulle driva kläders varumärken till “billigare marknader,” uppmanade internationell arbetsorganisation (ILO) kläders varumärken att “spela sin roll” för att ta upp en del av de ökade kostnaderna som skapas för fabrikerna. Human Rights Watch fann att många textilfabriker använde olika åtgärder för att minska kostnaderna för arbetarnas rättigheter skyddade under kambodjansk lag.

“Dessa internationella kläders varumärken behöver hjälp att bedöma arbetslagen genom att offentliggöra avslöjandet och regelbundet uppdatera namnen och adresserna på sina fabriker,” sade Kashyap. “Globala textilföretag kan och ska övervakas och åtgärda dåliga arbetsförhållanden i leverantörers och underleverantörers fabriker.”

Bland de sex varumärkena som Human Rights Watch var I kontakt med, diskuterade Adidas, Gap och H&M allvarligt sina försök att lösa de problem som fanns. Adidas och H&M offentliggjorde också avslöjandet av namnen på deras leverantörer och uppdaterade periodiskt deras listor. Marks och Spencer har bekräftat att dess leverantörslista ska avslöjas 2016. Endast Adidas har skapat en process för arbetare att söka skydd för visselblåsare.

Oberoende fackföreningsledare från Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union (CCAWDU), Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU), National Independent Federation of Textile Unions in Cambodia (NIFTUC), Collective Union of Movement of Workers (CUMW) och andra arbetsrättsaktivister från Community Legal Education Center (CLEC) och Workers Information Centre (WIC) har legat i framkanten av att belysa arbetsrätten när det gäller problem i fabriker och att hjälpa arbetare att hävda sina rättigheter.

Human Rights Watch uppmanade regeringen att göra om sina arbetsinspektioner och systematiskt hålla fabrikerna ansvariga för missbruk. Kläders varumärken ska vara mer effektiva för att förhindra och korrigera missbruk av arbetsrätt i de fabriker som producerar för dem.

“Märkeskläder som bekräftats av sina arbetare ska uppmuntra till bättre övervakning och skydd genom att offentliggöra avslöjandet av deras leverantörer,” sade Kashyap. “Alla varumärken bör väga in arbetskostnad, hälsa och säkerhetsbedömning i sina kontrakt för att bäst säkerställa att dessa rättigheter respekteras i fabrikerna.”

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country

Most Viewed