Skip to main content

Ny teknik ger nya perspektiv på mänskliga rättigheter

Donation från Svenska Postkodlotteriet stärker Human Rights Watchs arbete

Skador efter en rysk attack mot Skola 21 i staden Chernihiv den 3 mars 2022. Fotot är taget den 19 april 2022. © 2022 Belkis Wille/Human Rights Watch

(Stockholm) – En satsning på ny teknik har skapat nya möjligheter att dokumentera krigsbrott och allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i Ukraina och på andra platser, säger Human Rights Watch idag. Digitala verktyg stärker organisationens arbete för ansvarsutkrävande och långsiktig förändring i det krigshärjade Ukraina såväl som i andra pågående kriser. Satsningen har fått stöd av Svenska Postkodlotteriet.

Tack vare ett generöst stöd från Svenska Postkodlotteriet har Human Rights Watch kunnat utöka sina tekniksatsningar under en treårsperiod. Satsningarna fokuserar dels på den roll som ny teknik spelar i kränkningar av mänskliga rättigheter globalt, dels på att utveckla digitala verktyg och metoder baserat på öppna källor för att utreda kränkningar av mänskliga rättigheter på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

"Stödet från Svenska Postkodlotteriet har gjort det möjligt för oss att utveckla vår avdelning för teknik och mänskliga rättigheter", säger Måns Molander, Nordenchef på Human Rights Watch. "Tack vare vår utökade användning av teknik har vi kunnat stärka vår research för att hjälpa till att ställa de som är ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter till svars och bidra till en mer rättvis värld."

Human Rights Watchs innovativa tillvägagångssätt har bidragit till att dokumentera allvarliga övergrepp, inklusive sannolika krigsbrott, på flera platser runt om i världen, bland annat i Syrien, Myanmar och Ukraina. Organisationens experter har kunnat identifiera användning av klusterammunition, attacker mot sjukhus och civil infrastruktur samt andra möjliga brott mot internationell humanitär rätt i kriget i Ukraina. Informationen har samlats in och verifierats från öppna källor på internet, såsom Telegram, TikTok, Instagram och YouTube, eller satellitbilder.

Med hjälp av verktyg för öppna källor kan Human Rights Watch verifiera äktheten av videor på övergrepp som sprids på sociala medier och identifiera såväl vilka vapen som vilken ammunition som använts. Förutom att hjälpa Human Rights Watchs team i Ukraina att samla in bevis, kan information från öppna källor som fastställer tid och plats för händelser användas för att motverka desinformation och bidra till en trovärdig bild av hur Rysslands förödande invasion av Ukraina har drabbat civila.

Redan under konfliktens första dagar kunde Human Rights Watch exempelvis dokumentera och verifiera en attack från ryska styrkor mot ett sjukhus och bekräfta att förbjuden klusterammunition hade använts. I Kharkiv dokumenterades på liknande sätt Rysslands urskillningslösa beskjutning av civila byggnader, inklusive hyreshus, skolor, affärer och religiösa byggnader. Attackerna skördade flera civila dödsoffer och bryter sannolikt mot internationell humanitär rätt.

"Tekniska framsteg har gjort det möjligt för Human Rights Watch att gå ett steg längre för att verifiera och dokumentera bevis för ansvarsutkrävande för brott mot mänskliga rättigheter, både i Ukraina och runt om i världen", säger Molander. "Tack vare stödet från Postkodlotteriet tillämpas metoden nu även i andra pågående konflikter där fysiskt tillträde är begränsat."

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country