Skip to main content

‘Familj’ i Sydkorea måste inkludera samkönade par

Ändra lagarna för att erkänna mångfald i familjer

En regnbågsflagga bärs under en parad på Seoul Queer Culture Festivalen i Seoul, Sydkorea, 14 juli, 2018. © 2018 AP Photo/Lee Jin-man.

Den 26 januari meddelade den sydkoreanska regeringen att det juridiska familjebegreppet i Sydkorea ska omdefinieras och höll en öppen debatt om behovet att erkänna olika familjekonstellationer, inklusive ensamstående föräldrar och ogifta par. Tyvärr verkar det som att när regeringens slutgiltiga version av den nya grundläggande planen för hälsa och familj publiceras i mars, så kommer den uppdaterade och utvidgade definitionen av familj fortfarande inte inkludera samkönade par.

Sydkoreas familjerättsliga lagar grundar sig i konfucianismens patriarkala strukturer som fortfarande innehåller stränga regler som enbart definierar familj, släktskap och härkomst baserat på födelse, giftermål eller adoption. Sydkorea erkänner inte rätten till giftermål för samkönade par och en regeringstjänsteman har nyligen meddelat att de inte kommer att ingå i nya definitionen av familj.

Regeringens snäva definition av familj har hindrat många människor från att söka sociala bidrag. Ensamstående föräldrar, i synnerhet ogifta mödrar, kämpar för att ta del av ekonomiskt stöd och socialtjänst och diskrimineras ofta på grund av den djupt rotade sociala stigman, vilket ökar risken för ett liv i fattigdom tillsammans med sina barn.

För bekämpa ett av de lägsta födelsetalen i världen har regeringen infört nya åtgärder och bidrag i förhoppningen att uppmuntra flera människor till att skaffa barn. Ensamstående kvinnor och ogifta par är emellertid inte behöriga för konstgjord befruktning och IVF behandling; sjukhusen utfärdar egna kriterier för att ta emot patienter och hjälper inte ogifta kvinnor. Avsaknaden av anti-diskrimineringslagar till skydd för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ) försvårar även deras val att bli föräldrar eftersom samkönade par inte erkänns juridiskt.

Sydkoreaner är redo för en förändring. Enligt en nyligen genomförd studie från jämställdhets- och familjedepartementet har acceptansen ökat för olika familjekonstellationer, inklusive ensamstående föräldrar och multikulturella familjer. Närmare 70 procent av svarspersonerna definierade en familj som människor som lever tillsammans och delar försörjning, oberoende av giftermål eller blodsrelation.

Den sydkoreanska regeringen måste ta frågan om mångfald på allvar och ändra de familjerättsliga lagarna till att inkludera ensamstående föräldrar, ogifta par och samkönade par i den juridiska definitionen av familj och möjliggöra för att alla familjer ska ha tillgång till socialtjänst och bidrag. Den måste utrota alla former av diskriminering mot ensamstående föräldrar, i synnerhet ogifta mödrar och människor som definierar sig som HBTQ.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country