Vad är den här dataskyddspolicyn?

I den här dataskyddspolicyn förklaras hur Human Rights Watch hanterar din information och dina personuppgifter. Dataskyddspolicyn gäller när vi samlar in och behandlar dina personuppgifter via vår webbplats och mobilapplikationer. Den förklarar också dina rättigheter gällande dina personuppgifter.

Vem ansvarar för din information?

"Human Rights Watch" eller "HRW" hänvisar till Human Rights Watch Inc. och dess olika delar runt om i världen. Detta inkluderar även Human Rights Watch filialkontor, underavdelningar och andra registrerade enheter (refereras till även som ”vi”, ”oss”, eller ”vår”).

När och hur samlar vi in din information?

Human Rights Watch samlar in personuppgifter om dig när du:

 • Besöker våra webbplatser eller använder HRW-mobilapplikationen;
 • Gör en donation;
 • Blir volontär;
 • Registrerar dig för ett evenemang arrangerat av HRW;
 • Engagerar dig i en kampanj genom att skriva under en petition;
 • Skickar en förfrågan;
 • Prenumererar på en elektronisk publikation; eller
 • Ansöker om en anställning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information vi samlar in kan innehålla någon eller några av de följande:

 • Personuppgifter. Våra webbplatser kan samla in personuppgifter, det vill säga information som antingen direkt identifierar dig eller rimligtvis kan användas för att identifiera dig. Exempel på personuppgifter är bland annat namn, kontaktinformation, e-postadress och annan information i kombination med sådan identifierande information.
 • Information om mobila enheter. Om du går in på våra webbplatser på din mobiltelefon eller på din mobila enhet kan vi samla in din unika enhetsidentifierare och din mobila enhets IP-adress, samt information om din enhets operativsystem, mobiloperatör och platsinformation. Vi kan också be dig att ange ditt mobilnummer (till exempel så att vi kan skicka push-meddelanden)
 • Annan information. I vissa fall samlar vi automatiskt in annan grundläggande information om dig som inte direkt identifierar dig men som kan kopplas till dig eller till en viss enhet. Vi använder denna information för att lära oss mer om hur vår webbplats används och för att på andra sätt förbättra och administrera webbplatsen. Automatiserad teknik kan omfatta användning av serverloggar för att samla in IP-adresser, "cookies" och pixeltaggar. Mer information om vår användning av cookies kan du hitta i avsnittet Cookies och annan spårningsteknologi i slutet av denna policy.

Sociala medier:

Du kan interagera med oss på sociala medier eller med hjälp av insticksprogram eller applikationer på Human Rights Watch webbplatser som integrerar med social media webbplatser. Du kan också välja att koppla ditt konto ​​med tredje parters social media webbplatser. När du kopplar ditt konto eller interagerar med oss på eller via tredje parts social media webbplatser, insticksprogram eller applikationer, kan du ge oss kontinuerlig tillgång till viss information från ditt sociala mediekonto (t.ex. namn, e-postadress, foto, kön, födelsedag, inlägg eller dina gilla-markeringar).

Information som du publicerar när du interagerar med våra webbplatser via sociala mediewebbplatser, insticksprogram eller andra applikationer, kan beroende på dina sekretessinställningar bli offentlig på internet. Du kan kontrollera vilken information du delar i sekretessinställningar som finns tillgängliga på dina sociala mediewebbplatser. För mer information om hur du kan anpassa dina sekretessinställningar och hur tredjeparts sociala mediewebbplatser hanterar dina personuppgifter, se deras dataskyddspolicys, integritetsuttalanden och användarvillkor.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder de personuppgifter som du anger oss för att:

 • Tillhandahålla personifierade tjänster;
 • Hantera vår webbplats, förstå hur den används i statistiska ändamål (till exempel hur många sidbesök sidan får och hur mycket tid en besökare använder på sidan i genomsnitt) och för säkerhetssyften
 • Behandla och hantera förfrågningar, registreringar, donationer och andra interaktioner med dig;
 • Skicka information som du har begärt eller godkänt att ta emot, till exempel nyhetsbrev, nyheter och annan relevant information om vår verksamhet.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter, eller på andra sätt säljer eller delar dina personuppgifter som vi samlar in via vår webbplats och mobilapplikationer, förutom i fall som har angetts i denna sekretesspolicy.

Vi kan dela dina personuppgifter med Human Rights Watch andra enheter, avdelningar och filialkontor för att hjälpa dig med aktiviteter som förtecknas i denna policy.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra filialkontor och tredje parter som vi anser vara av intresse för dig, förutsatt att du samtycker till det och att det är lagligt enligt tillämplig lag. Var god se avsnittet om Dina val gällande din information nedan om du vill att din information delas på detta sätt.

Lagliga krav och företagsöverföringar

Vi kan komma att lämna ut information till tredje parter som tillhandahåller oss företagstjänster som till exempel att kontrollera och underhålla våra webbplatser, och som vi arbetar med för att kunna leverera dig tjänster eller information. Vi kan även komma att lämna ut information som vi samlar in i speciella fall. Detta kan innebära fall då det finns anledning att tro att utlämning är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller för att väcka rättsliga åtgärder mot någon som kan orsaka skada för våra eller någon annans rättigheter eller egendom. Vi kan även lämna ut information när vi bedömer att det förpliktas enligt lagen och i alla typer av situationer som involverar hot mot någons fysiska säkerhet. När information måste utlämnas på grund av lagen kommer utlämningen att skrivas in i ett avtal som förpliktar tjänsteleverantören att efterleva dataskyddskraven.

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter (i) om vi förpliktas att göra det enligt lagen, juridisk process, förordning, regel, stadgande, eller professionell standard, eller för att svara på en stämning, husrannsakan, eller annan juridisk begäran; (ii) som svar på brottsbekämpande myndighets eller annan offentlig myndighets begäran; (iii) när vi bedömer att utlämning är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra en fysisk skada eller ekonomisk förlust;  (iv) i samband med en utredning av misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet; eller (v) i händelse av att Human Rights Watch upplöses eller på annat sätt omorganiseras. Utlämnandet kan även krävas för rannsakan eller för att undersöka ett klagomål eller ett säkerhetshot.

Mer information om hur vi använder cookies och liknande teknologier finns i avsnittet Cookies och annan spårningsteknologi i slutet av denna policy.

Överför vi dina personuppgifter över nationella gränser?

Vi är en global organisation. Vi kan komma att överföra vissa personuppgifter över geografiska gränser till Human Rights Watch enheter, auktoriserade tjänsteleverantörer eller affärspartners i andra länder som arbetar på våra vägnar och enligt tillämplig lag. Våra underavdelningar och tredje parter kan antingen vara lokala eller ha sina kontor i andra länder som enligt den Europeiska kommissionen inte har tillräckliga dataskyddsregelverk.

När vi överför dina personuppgifter använder vi olika rättsliga mekanismer för att säkerställa att dina rättigheter och ditt dataskydd tas hänsyn till:

 • Vi säkerställer att överföringar inom Human Rights Watch täcks av avtal som baserar sig på EU-kommissionens standarder, och som avtalsrättsligt förpliktar varje part att säkerställa en tillräcklig och konsekvent skyddsnivå oavsett var personuppgifterna är belägna inom Human Rights Watch;
 • När vi överför dina personuppgifter utanför Human Rights Watch eller till tredje parter som tillhandahåller våra tjänster, ålägger vi dem att avtalsrättsligt skydda dina personaluppgifter. Vissa av dessa försäkringar är välkända certifieringssystem som EU-US Privacy Shield som skyddar personuppgifter som överförs från EU till Förenta Stater, eller vedertagna avtalsrättsliga klausuler; eller
 • När vi får förfrågningar från rättsväsendet eller tillsynsmyndigheter, granskar vi dessa förfrågningar noggrant innan vi lämnar ut några personuppgifter.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till länder som Förenta staterna, Förenade kungariket och Indien. Vi kan även komma att överföra personuppgifter till andra länder.

För mer information om ifall din information lämnas ut till utomeuropeiska mottagare, var vänlig och kontakta oss enligt instruktionerna nedan. Du har även rätt att kontakta oss för mer information om de skyddsåtgärder som vi har infört (inklusive en kopia på relevanta avtalsrättsliga åtaganden som kan ändras på grund av kommersiell sekretess) för att säkerställa tillräckligt skydd för dina personuppgifter när de överförs som nämnts ovan.

Samlar vi information från barn?

Vår webbplats är inte avsedd för barn under 16 år. Vi samlar inte avsiktligt personuppgifter från individer under 16 år. Om du är under 16, skicka inte in några personuppgifter via webbplatsen. Om du har anledning att tro att vi av misstag kan ha samlat in personuppgifter från en individ under 16 år, var god och kontakta oss omedelbart på privacy@hrw.org.

Dina val gällande din information

Du kan uppdatera, korrigera, eller ändra din information genom att kontakta oss på privacy@hrw.org eller genom att följa instruktionerna nedan i denna sekretesspolicy. Du kan även välja att inte ta emot marknadsföringskommunikation från oss. Detta gör du genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen eller genom att ta del av andra instruktioner i våra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss enligt instruktionerna nedan.

När det gäller cookie-baserade reklam, observera att Digital Advertising Alliance upprätthåller en webbplats där konsumenter kan välja att ta emot intressebaserad reklam från några eller alla internetreklamföretag som har tagit del av programmet (www.AboutAds.info/choices/). Vi erbjuder vissa alternativ för hur vi kommunicerar med dig och vilka personuppgifter vi lagrar och delar med andra. Om vi vill använda dina uppgifter i marknadsföringssyften kommer vi vid inlämnandet av personuppgifter att fråga om du önskar att motta kampanjpost via e-post, SMS-textmeddelanden, telefonsamtal eller post. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke för intressebaserad reklam eller marknadsföring genom att kontakta oss.

Hur kan du uppdatera dina kommunikationsinställningar?

Vi vidtar rimliga åtgärder för att kommunicera om din information. Du kan uppdatera och ändra dina kommunikationsinställningar på följande sätt.

 • Nyhetsbrev. Om du prenumererar på våra elektroniska publikationer, som till exempel vårt nyhetsbrev, kan du avsluta din prenumeration när som helst genom att följa anvisningarna i meddelandet.
 • Mobila enheter. Om du har godkänt att få push-notifikationer från oss på din mobila enhet men vill återkalla ditt samtycke, kan du ändra dina inställningar antingen i din enhets eller i applikationens inställningar. Om du inte längre vill få någon information samlat från din mobilapplikation kan du avinstallera applikationen i din mobila enhets inställningar.
 • E-post. Kontakta oss via e-post på privacy@hrw.org eller på vår postadress 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, New York 10118. Var god och inkludera din nuvarande kontaktinformation, information som du är intresserad av och dina önskade ändringar.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Hur länge vi behåller dina personuppgifter beror på vilket syfte de erhölls i och vilken typ av information de är. Vi kommer att bevara dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla syften som beskrivs i denna policy såvida en längre lagringsperiod inte är tillåten eller krävs enligt lag. Under specifika omständigheter kan vi komma att lagra dina personuppgifter under längre perioder för att kunna ha en korrekt förteckning över dina affärer med oss i händelse av några klagomål eller tvister, eller om vi rimligen bedömer att det finns risk till rättstvister som rör dina personuppgifter eller affärer.

Har vi infört säkerhetsföreskrifter för att skydda din information?

Human Rights Watch vidtar åtgärder för att skydda din information från obehörigt tillträde. Vi tar rimliga åtgärder för att skydda informationen som du skickar via webbplatsen från förlust, stölder, och obehörig användning, utlämnande eller modifiering, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet. Ingen överföring på internet, e-post, eller mobilapplikation är någonsin helt säker eller felfri. E-post och andra meddelanden som skickas via webbplatser kanske inte är säkra. Du bör vara uppmärksam när du skickar information via e-post eller webbplatser och försiktig speciellt när du väljer vilken information du skickar oss.  

Är vi ansvariga för de webbplatser som vi länkar till?

Vi är inte ansvariga för de webbplatser som vi länkar till. HRW varken stöder eller ansvarar för innehåll på tredje parters webbplatser eller resurser, och vår integritetspolicy gäller inte för webbplatser som inte är anslutna till HRW, även om du går in på dem via en länk på vår webbplats. Du bör se över tredje parters egna dataskyddspolicys innan du lämnar ut information.

Dataskyddsförordningen

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter bara om det finns rättsliga grunder för det. Detta omfattar de följande grunderna:

 • Intresseavvägning. Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt intresse att kommunicera med dig och att kontrollera vår interaktion med dig.
 • Rättslig förpliktelse eller genomförande av ett avtal: Det finns lagar, regler eller kontrakt som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet.
 • Allmänt intresse: Vi behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse (det vill säga, att rapportera om människorättskränkningar).
 • Samtycke. Under begränsade omständigheter kommer vi att använda ditt samtycke som en grund för att behandla viss typ av information eller innan vi skickar dig elektroniska publikationer.

Den registrerades rättigheter enligt den europeiska dataskyddsförordningen

Om du omfattas av den europeiska dataskyddsförordningen erhåller du de följande rättigheterna. För att utöva dina rättigheter, var god och meddela oss på privacy@hrw.org med en beskrivning av din förfrågan.

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som Human Rights Watch innehar om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt, under vissa förutsättningar, att få dina personuppgifter raderade. Din information kan bara raderas om dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in och om vi inte har någon annan rättslig grund för att behandla uppgifterna.
 • Rätt att göra invändningar. Du har rätt att av legitima skäl när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutom när annat är tillåtet enligt tillämplig lag, eller för att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Om du invänder mot behandlingen har vi möjlighet att bevisa att vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:
 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, och behandling begränsas under en tid som behövs för att kontrollera om personuppgifterna är korrekta; eller
 • Behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas; eller
 • Vi behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk; eller
 • Du har invänt mot behandling av dina uppgifter, och det väntas på kontroll av huruvida vårt berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har angett. Detta förpliktar oss att lämna ut dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig, men bara om behandlingen grundar sig på (i) ditt samtycke; eller (ii) verkställande av ett kontrakt som du är en part i.
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling. Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Detta gäller inte när beslutet (i) är nödvändigt för ett avtal där du är en part i; (ii) tillåts enligt lagen; (iii) grundar sig på ditt uttryckliga samtycke.

Även om sådana beslut är tillåtna kan du bestrida beslutet och kräva att Human Rights Watch använder mänsklig inblandning.

För tillfället använder vi inte automatiserat beslutsfattande (inklusive automatiska beslut som innehåller profilering) när vi behandlar dina personuppgifter. Om vi någonsin använder automatiserade lösningar för beslutsfattande har du rätt att kräva att beslut som grundar sig på dina personuppgifter inte ska fattas enbart med en automatiserad behandling.

Dina California Privacy Rights

Avsnitt 178.83 i Kaliforniens civilrätt tillåter Kaliforniens invånare att begära viss information från ett företag med vilket invånaren har etablerat ett affärsförhållande. Informationen som kan begäras handlar om vilka typer av personuppgifter företaget har delat med tredje parter för det tredje partiets direkta marknadsföring, samt namn och adress på de tredje parter med vilka företaget har delat sådan information under det föregående kalenderåret. Du kan ställa en förfrågan varje år genom att mejla oss på privacy@hrw.org eller genom att skriva till oss på Human Rights Watch 11500 W. Olympic Blvd., Suite 608 Los Angeles, CA 90064 USA.

Cookies och annan spårningsteknologi

Vi använder cookies, annan spårningsteknologi och tredje parters analysverktyg för att bättre förstå vilka använder vår webbplats och hur den används. Verktygen samlar in information som din enhet eller webbplatsen skickar och annan information som hjälper oss att förbättra webbplatsen. Informationen kan komma att användas bland annat för att analysera och spåra data, bedöma hur populärt viss typ av innehåll är, och för att bättre förstå dina handlingar på nätet.

 1. Tredje parters analysverktyg
 • Chartbeat tillhandahåller realtidsanalys för webbplatser och bloggar. Gränssnittet spårar besökare, belastningstider och webbplatser som leder till våra webbplatser minut för minut. Vi använder denna information för att förbättra vår webbplats. Vad god och se https://chartbeat.com/privacy för information om hur Chartbeat använder denna information. Chartbeat kan komma att spåra din aktivitet över tid och genom olika webbplatser.
 • Google Analytics hjälper oss förstå vem använder vår webbplats och hur människor använder den. Google Analytics använder cookies för att samla in och lagra information som besökta sidor, platser där användare klickar, tid som används på olika webbplatser, IP-protokolladress, vilka typer av operationssystem som har använts, positionsdata, enhets ID, sökhistorik, kön, ålder och telefonnummer. Var god och se http://www.google.com/policies/privacy/partners/ för information om hur Google Analytics använder denna information, och besök https://tools.google.com/dlpage/gaoptout för med information om Google Analytics Opt-out webbläsartillägget. Google kan komma att spåra din aktivitet över tid och genom webbplatser.
 1. Cookies, pixeltaggar och andra teknologier

Vi och tredje parter använder cookies, lokala lagringsobjekt, pixeltaggar och andra teknologier. Dessa teknologier används för spårning, analysering, personifiering och optimering av webbplatsen. Vi använder cookies och andra spårningsteknologier på webbplatsen för att kunna förstå och spara dina preferenser och intressen. Detta gör vi för att kunna personifiera dina framtida besök och samla aggregerat data om webbplatstrafik och webbplatsens interaktioner, och för att kunna erbjuda bättre upplevelser och verktyg på vår webbplats i framtiden.

 • Cookies är små filer som överförs till och lagras på din dator via din webbläsare (om du samtycker till det) och som tillåter webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och fånga in och komma ihåg viss information. Du kan på din webbläsare välja att inte acceptera cookies. Om du inte accepterar cookies, är det möjligt att du inte kan använda alla delar av webbplatsens funktioner. Kontinuerliga cookies stannar på besökarens dator efter att man har stängt av webbläsaren. Session cookies existerar bara under besökarens besök på nätet och försvinner från datorn efter besökaren har stängt av webbläsarens programvara. Flash cookies (även kända som ”lokala delade objekt”) är datafiler som kan skapas på din dator av webbplatserna som du besöker och ett sätt för webbplatserna att lagra information för senare användning. Flash cookies lagras i olika delar av din dator än vanliga webbläsarcookies. Du kan inaktivera lagring av flash cookies. För mer information om kontrollering och inaktivering av flash cookies, var god och besök http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.
 • Pixeltaggar är små digitala koder som används för att transportera en grafisk bild på en webbplats eller på en e-postmeddelande i syftet att överföra data. Du kan inaktivera användningen av pixeltaggar genom att blockera cookies.
   

3. Tredjeparts tjänsteleverantörer och affärspartners

Vi kan komma att lämna ut din information till tjänsteleverantörer som vi har anlitat (som behandlare) för att leverera tjänster på våra vägnar (antingen tjänster som vi tillhandahåller våra kunder, eller information som Human Rights Watch använder för sina egna ändamål, som marknadsföring). Tjänsteleverantörerna tillåts inte att använda eller lämna ut information i andra ändamål än de som är nödvändiga för att leverera tjänster på våra vägnar eller för att efterleva rättsliga förpliktelser. Dessa aktiviteter kan innehålla behandlingsåtgärder som vi genomför enligt beskrivning i avsnittet Hur använder vi dina personuppgifter? ovan.

Information som samlas in från andra webbplatser, mobilapplikationer och Spåra inte-policyn

Din webbläsare eller enhet kan erbjuda dig ett ”Spåra inte” alternativ som möjliggör att du kan välja att webbplatsoperatörer, webbapplikationer, mobilapplikationer och tjänster (inklusive beteendestyrda annonseringstjänster) inte kan spåra vissa av dina aktiviteter på nätet över tid och/eller genom olika webbplatser eller applikationer. Vår webbplats stöder inte Spåra inte-funktionen för närvarande, vilket innebär att vi, leverantörer som tillhandahåller våra analystjänster eller andra tredje parter som vi arbetar med kan samla in information om din onlineaktivitet både under och efter din användning av webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har några frågor, vill få ytterligare information om vår dataskydds- och databehandlingsåtgärder, skulle vilja få din information raderad eller ta tillbaka ditt samtycke, eller önskar att framföra klagomål om överträdelser av dataskyddslagar eller denna policy, var god och kontakta oss på privacy@hrw.org eller på 350 Fifth Avenue, 34th Floor, New York, New York 10118 United States, Attention: Operations.

Ändringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy. När vi gör det kommer vi att publicera den aktuella versionen på denna webbplats och revidera versionens datum som finns längst ner på denna sida.

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska detta uttalande för att veta om våra dataskyddsåtgärder.

Denna policy uppdaterades senast den 9 januari 2019. Denna policy ersätter dataskyddspolicyn från 25 maj 2018.