Hva er denne personvernerklæringen?

Denne Personvernerklæringen forklarer Human Rights Watch Inc.s metoder ved behandling av personopplysninger knyttet til deg, og gjelder når vi samler inn og behandler personopplysninger fra deg via vår nettside og mobilapplikasjoner. Den forklarer Human Rights Watchs metoder ved behandling av dine personopplysninger og beskriver hvilke rettigheter du har knyttet til dine personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for dine opplysninger?

"Human Rights Watch"; eller "HRW"; refererer til Human Rights Watch, Inc. og gruppens forskjellige avdelinger rundt i verden, inkludert tilknyttede veldedige organisasjoner, avdelingskontorer og andre registrerte enheter (også referert til som "vi", "oss" eller "vår").

Når og hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Human Rights Watch samler personopplysninger om deg når du:

*Besøker vårt nettsted eller bruker en mobilapplikasjon fra HRW;

*Gir et bidrag;

*Melder deg som frivillig;

*Registrerer deg for et HRW-arrangement;

*Engasjerer deg i en kampanje ved å signere en underskriftaksjon på nettet:

*Foretar en forespørsel;

*Abonnerer på en publikasjon på nettet; eller

*Søker jobb.

Hvilke personopplysninger samler vi?

Vi kan samle inn noen av eller alle de følgende typer opplysninger, inkludert:

*Personopplysninger. Våre nettsteder kan samle personopplysninger, det vil si informasjon som identifiserer deg direkte eller som på enkelt vis kan brukes til å identifisere deg. Eksempler på personopplysninger er ditt navn, kontaktinformasjon, epostadresse og annen informasjon i kombinasjon med slike identifikatorer.

* Informasjon om mobile enheter. Hvis du går inn på våre nettsider fra din mobiltelefon eller mobile enhet, kan vi også registrere din unike enhetsindikator og mobile IP-adresse, i tillegg til informasjon om din enhets operativsystem, mobilleverandør og informasjon om din lokasjon. Vi kan også be deg om å samtykke til å oppgi ditt mobiltelefonnummer (slik at vi for eksempel kan sende deg pushvarsler).

*Annen informasjon. I noen tilfeller samler vi automatisk inn annen grunninformasjon om deg som ikke direkte identifiserer deg, men som kan samsvare med deg eller en spesiell enhet. Vi bruker denne informasjonen til å lære mer om hvordan vårt nettsted blir brukt og på annet vis forbedre og administrere stedet. Automatisk teknologi kan inkludere bruk av nettlogger for å samle IP-adresser, "cookies" og sporingspiksler. Ytterligere informasjon om vår bruk av cookies er tilgjengelig nedenfor i avsnittet om Cookies og annen sporingsteknologi på slutten av denne erklæringen.

Sosiale medier:

Du kan være i kontakt med oss gjennom sosiale medier eller gjennom funksjoner som plug-ins eller applikasjoner på Human Rights Watchs nettsteder som er integrert med sosiale medier. Du kan også velge å knytte din konto hos oss til en tredjeparts sosiale medie-nettsted. Når du linker din konto eller er i kontakt med oss i eller gjennom tredjeparts sosiale medie-nettsted, plug-ins eller applikasjoner, kan du tillate at vi har pågående adgang til visse opplysninger fra dine kontoer i sosiale medier (for eksempel navn, epost-adresse, foto, kjønn, fødselsdag, det du legger ut eller det du "liker" på sosial media).

Hvis du legger ut informasjon når du er i kontakt med våre nettsteder via sosiale medier, plug-ins eller andre applikasjoner kan denne informasjonen bli åpent tilgjengelig på internett, avhengig av dine personvern-instillinger. Du kan kontrollere hvilken informasjon du deler ved hjelp av personvern-innstillingene som finnes på noen sosiale mediers nettsteder. For mer informasjon om hvordan du kan tilpasse disse innstillingene, og hvordan en tredjeparts sosiale medier håndterer dine personopplysninger, se deres retningslinjer for personvern, personvernerklæringer og brukervilkår.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker de personopplysningene du gir oss for å:

*Skaffe deg en personlig tilpasset tjeneste;

*Drive vårt nettsted og forstå hvordan det brukes, for statistiske formål (antall besøk på nettstedet, gjennomsnittlig varighet av besøkene osv.) og for sikkerhetsformål;

* Forbalte og behandle forespørsler, registreringer, donasjoner og andre interaksjoner med deg;

* Sende deg informasjon du har bedt om eller samtykket til å motta, som for eksempel nyhetsbrev, nyhetsmeldinger og annen informasjon knyttet til relevante aktiviteter hos Human Rights Watch.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi hverken selger, deler eller utleverer på annen måte de opplysningene vi samler via vår nettside og mobilapplikasjoner, bortsett fra i de tilfeller som er nevnt i denne Personvernerklæringen.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre enheter i Human Rights Watch, divisjoner og avdelingskontorer for å hjelpe deg, inkludert for de aktivitetene som er omtalt i denne erklæringen.

Vi kan dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere og tredjeparts organisasjoner som vi føler kan være av interesse for deg, forutsatt at du gir ditt samtykke til slik deling og at den er lovlig etter gjeldende lov. Vennligst les i avsnittet om Dine valg angående din informasjon nedenfor, hvis du ønsker at din informasjon skal deles på denne måten.

Vi kan dele informasjon til tredjeparter som leverer ulike forretningstjenester til oss, inkludert overvåking og vedlikehold av nettstedene, og som vi samarbeider med for å skaffe deg tjenester eller opplysninger. Vi kan også oppgi opplysninger vi samler inn i spesielle tilfeller, for eksempel når vi har grunn til å tro at slik utlevering er nødvendig for å identifisere, kontakte eller iverksette rettslige skritt mot noen som kan forårsake skade på eller forstyrrelser av våre rettigheter og eiendom eller av en annen person.Vi kan også utlevere informasjon når vi mener at loven krever det, og i enhver situasjon som involverer trusler mot en persons fysiske sikkerhet. Når loven krever det, blir deling av opplysninger regulert i en avtale med tjenesteleverandøren, der leverandøren forplikter seg til å følge reglene for behandling av personopplysninger.

For ytterligere informasjon om vår bruk av cookies og lignende teknologi, se nedenfor i avsnittet Cookies og andre sporingsteknologier mot slutten av denne erklæringen.

Juridiske krav og forretningsoverføringer

Vi kan utlevere personopplysninger (1) hvis vi blir pålagt å gjøre det ved lov, i en rettssak, vedtekt, beslutning, regel eller faglig standard, eller som svar på en stevning, ransakingsordre eller annen juridisk forespørsel; (2) som svar på forespørsel fra politimyndigheter eller andre offisielle forespørsler fra myndighetene; (3) når vi mener det er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre fysisk skade eller økonomisk tap; (4) i forbindelse med etterforskning av mistenkt eller faktisk ulovlig virksomhet eller (5) i tilfelle Human Rights Watch blir oppløst eller omorganisert på annen måte. Det kan også bli nødvendig å utlevere opplysningene til revisorer eller for å etterforske en klage eller sikkerhetstrusel.

Overfører vi dine personopplysninger over landegrenser?

Vi er en verdensomspennende organisasjon, og kan overføre visse personopplysninger over geografiske grenser til Human Rights Watch-enheter, autoriserte tjenesteleverandører eller forretningspartnere i andre land som opptrer på våre vegne i tråd med gjeldende lov. Våre tilknyttede selskaper og tredjeparter kan være basert lokalt eller i andre land, noen i land som EU-kommisjonen ikke har ansett for å gi tilstrekkelig vern til personopplysninger.

Når vi gjør dette, bruker vi en rekke forskjellige juridiske mekanismer for å sikre at dine rettigheter følger de opplysningene som overføres og at personopplysningene beskyttes:

* Vi sørger for at overføringer internt i Human Rights Watch er dekket av avtaler basert på EUs standardpersonvernbestemmelser, som ved avtalebestemmelser forplikter hvert medlem til å sikre at personopplysninger får en tilstrekkelig og konsistent beskyttelse, uansett hvor de holder til innenfor Human Rights Watch; 

* der hvor vi overfører dine personopplysninger utenfor Human Rights Watch eller til tredjeparter som leverer tjenester til oss, inngår vi kontrakter som forplikter dem til å beskytte dine personopplysninger. Noen av disse forsikringene er vel anerkjente sertifiseringsordninger som EU-US Privacy Shield for vern av personopplysninger overført fra land i EU til USA, eller EUs standardpersonvernbestemmelser; eller 

* der vi mottar forespørsler om informasjon fra politi eller tilsynsmyndigheter, vurderer vi disse anmodningene nøye før noen personopplysninger utleveres.

Eksempler på land vi overfører personopplysninger til omfatter, men er ikke begrenset til, USA, Storbritannia og India.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om hvorvidt dine opplysninger vil bli gitt til mottakere i utlandet, vennligst kontakt oss slik det er beskrevet nedenfor. Du har også rett til å kontakte oss for å få mer informasjon om sikkerhetstiltakene vi har satt inn (inkludert en kopi av relevante avtalefestede forpliktelser, som kan redigeres av hensyn til kommersiell konfidensialitet) for å sikre tilstrekkelig beskyttelse av dine personopplysninger når disse overføres slik det er beskrevet ovenfor.

Samler vi informasjon fra barn?

Vårt nettsted er ikke ment for barn under 16 år. Vi samler ikke med viten og vilje personopplysninger fra en person under 16 år. Hvis du er under 16 år, vennligst ikke legg inn noen personopplysninger via nettsiden. Hvis du har grunn til å tro at vi tilfeldigvis kan ha mottatt personlig informasjon fra en person under 16 år, vennligst kontakt oss på privacy@hrw.org.

Dine valg angående din informasjon

Du kan oppdatere, korrigere eller endre dine opplysninger ved å kontakte oss på privacy@hrw.org eller ved å følge instruksjonene nedenfor i denne Personvernerklæringen. Du kan også velge ikke å motta eposter om markedsføring fra oss ved å klikke på «unsubscribe»-linken eller følge andre instruksjoner i våre markedsføringseposter, eller kontakte oss slik det beskrives nedenfor.

Når det gjelder cookie-basert reklame, vær klar over at Digital Advertising Alliance driver et nettsted der brukere kan reservere seg mot interessebasert reklame fra deler av eller hele det nettverket med reklamefirmaer som deltar i programmet (www.AboutAds.info/choices/ ). Vi tilbyr visse valgmuligheter for hvordan vi kommuniserer med deg og hvilke personopplysninger vi samler om deg og deler med andre. Når du gir oss personlige detaljer, og hvis vi vil benytte disse detaljene i forbindelse med markedsføring, gir vi deg muligheten til å velge om du vil motta promotering på epost, SMS-meldinger, telefonsamtaler eller brev fra oss. Du kan når som helst velge bort mottak av interessebasert reklame eller markedsføring fra vår side ved å kontakte oss.

Hvordan kan du oppdatere dine foretrukne kommunikasjonsmåter?

Vi tar rimelige skritt for å gi deg kommunikasjon om dine opplysninger. Du kan oppdatere dine kommunikasjonspreferanser på følgende måter.

* Nyhetsbrev. Hvis du ber om elektronisk kommunikasjon, som e-nyhetsbrev, kan du avbestille det igjen når som helst ved å følge de instruksjonene som følger med brevet.

* Mobile enheter.  Hvis du tidligere har valgt å motta pushvarsler på mobile enheten din fra oss, men ikke lenger ønsker å motta dem, kan du endre dine valg enten via din enhet eller innstillingene i appen. Hvis du ikke lenger ønsker at informasjon blir samlet av mobilapplikasjonen, kan du avinstallere applikasjonen ved å bruke avinstaller-prosessen på din mobile enhet.

* E-post. Kontakt oss på mailadressen privacy@hrw.org eller postadressen 350 Fifth Avenue, 34 th Floor, New York, New York 10118. Vennligst vedlegg din aktuelle kontaktinformasjon, informasjonen du er interessert i å ha tilgang til og endringene du ønsker å gjøre.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger avhenger av formålet med behandlingen og dennes art. Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne Erklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er tillatt eller krevet av loven. Under spesielle omstendigheter kan vi lagre dine personopplysninger i lengre tid, slik at vi får en nøyaktig oversikt over din befatning med oss i tilfelle klager eller imøtegåelser, eller dersom vi har rimelig grunn til å tro at det kan komme til en rettstvist i forbindelse med dine personopplysninger eller gjerninger.

Har vi sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine opplysninger?

Human Rights Watch tar skritt for å verne dine opplysninger mot uautorisert tilgang. Vi har implementert et SSL-sertifikat og https-kryptering på nettsiden vår. All data som sendes til og fra siden vår er kryptert for å gi et ekstra lag med sikkerhet. Du kan lese mer om sikkerhetstiltakene som er tatt av vår tredjepartsleverandør,  Engaging Networks, som leverer følgende tjenester til HRW: digitale kampanjer, registrering til arrangementer og donasjonssider, og epostutsendelser.

Mens vi iverksetter fornuftige tiltak for å beskytte informasjonen du legger inn på nettsiden mot tap, tyveri og uautorisert bruk, utlevering eller endring, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet. Ingen overføring via internett, epost eller mobil applikasjon er noen gang helt trygg eller feilfri. Epost eller andre meldinger som blir sendt via nettstedet kan være usikre. Du bør alltid være varsom når du sender informasjon gjennom epost eller nettstedet og iaktta spesiell forsiktighet når du bestemmer hvilken informasjon du gir oss.

Er vi ansvarlige for nettsidene vi linker til?

Det er vi ikke. HRW godkjenner ikke, og er ikke ansvarlig for, innholdet på tredjeparters nettsteder eller ressurser, og vår personvernerklæring gjelder ikke for andre steder som ikke er tilknyttet HRW, selv om du åpner dem via en link fra våre sider. Du bør lese personvernerklæringene for alle tredjeparts nettsider før du legger inn noen opplysninger.

Personvernforordningen (GDPR)

Vi samler inn og behandler dine personopplysninger kun dersom vi har et såkalt behandlingsgrunnlag som omfatter følgende grunnlag:

* Legitim interesse. Vi behandler dine personopplysninger i tråd med våre legitime interesser i å kommunisere med deg og håndtere våre interaksjoner med deg.

* Etterlevelse av gjeldende lover eller utførelse av en kontrakt. Vi behandler dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å gjennomføre en kontrakt eller i den grad det er nødvendig for oss å overholde en relevant juridisk forpliktelse (for eksempel der vi er pålagt å gi opplysninger til domstoler eller lovgivende myndigheter).

* Offentlig interesse. Vi behandler dine personopplysninger for å utføre en oppgave i offentlig interesse (f.eks. for å spore brudd på menneskerettighetene.)

* Samtykke. I begrenset omfang vil vi bruke ditt samtykke som grunnlag for å behandle særlige kategorier av opplysninger eller før vi sender deg elektroniske meldinger.

De registrertes rettigheter

Hvis du er en registert i EU, har du følgende rettigheter under dette avsnittet. For å utøve disse rettighetene, vennligst send oss en epost på privacy@hrw.org med en beskrivelse av din anmodning.

* Rett til innsyn.  Du har rett til innsyn i de personopplysningene Human Rights Watch holder om deg.

* Rett til korrigering. Du har rett til å be oss om å korrigere dine personopplysninger der de er upresise eller utdaterte.

* Rett til å bli glemt (Rett til sletting). Du har rett, under visse omstendigheter, til å få dine personopplysninger slettet. Dine data kan bare bli slettet hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn for, og vi ikke har et annet juridisk grunnlag til å behandle opplysningene.

* Rett til å motsette seg behandlingen. Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når som helst, på legitimt grunnlag, unntatt hvis den på annet vis er tillatt av gjeldende lov, og til å legge inn klage hos en kontrollmyndighet. Hvis du motsetter deg behandlingen, har vi mulighet til å vise at vi har overbevisende, legitime interesser som overstyrer dine frie rettigheter.

* Rett til å begrense behandling. Du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger, men kun der:

*deres korrekthet bestrides, for å la oss verifisere deres korrekthet; eller

*behandlingen er ulovlig, men du vil ikke ha dem slettet; eller

* de er ikke lenger nødvendige for formålet de ble innsamlet for, men du behøver dem likevel for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav; eller  

*du har protestert mot behandling av dine opplysninger, og verifisering av overstyrende grunnlag pågår.

* Rett til dataportabilitet. Du har rett til dataportabilitet, som krever at vi leverer personopplysninger til deg eller en annen behandlingsansvarlig i et alminnelig anvendt, maskinlesbart format, men bare der behandlingen av disse opplysningene er basert på (1) ditt samtykke; eller (2) utøvelse av en kontrakt som du er part til.

                          

*Rett til å avslå automatisert beslutningstaking. Du har rett til ikke å bli underlagt vedtak basert utelukkende på automatisert beslutningstaking som skaper juridiske eller vesentlige virkninger for deg, bortsett fra når disse er (1) nødvendige for en kontrakt som du er part til; (2) hjemlet ved lov; (3) basert på ditt uttrykkelige samtykke. Selv når slike vedtak er tillatt, kan du bestride vedtaket og kreve at Human Rights Watch utøver menneskelig innblanding.  

Vi bruker for tiden ikke automatisert beslutningstaking (inkludert automatisert beslutningstaking ved hjelp av profilering) når vi behandler dine personopplysninger. Hvis vi noen gang tar i bruk en løsning for automatisert beslutningstaking, har du rett til å be om at et vedtak basert på dine personopplysninger ikke ene og alene kan fattes via en automatisert prosess.

Dine California personvernrettigheter

Avdeling 1798.83 i Californias sivile lovbok tillater at innbyggere i California kan etterspørre fra en bedrift, som California-innbyggeren har opprettet et forretningsforhold til, visse opplysninger om de typer personopplysninger som bedriften har delt med tredjeparter for disse tredjeparters direkte markedsføring samt navn og adresser til de tredjeparter som bedriften har delt slik informasjon med i løpet av det direkte foregående kalenderår. Du kan gjøre en slik anmodning hvert år ved å sende oss en epost på privacy@hrw.org eller ved å skrive til oss med adressen Human Rights Watch 11500 W. Olympic Blvd., Suite 608 Los Angeles, CA 90064 USA.

Cookies og annen sporingsteknologi

Vi bruker cookies, annen sporingsteknologi og tredjeparts analyseverktøy for å forstå bedre hvem som bruker nettstedet og hvordan folk bruker det. Disse verktøyene samler informasjon som er sendt fra din enhet eller nettstedet og annen informasjon som hjelper oss med å forbedre nettstedet. Denne informasjonen kan bli brukt til å analysere og spore data, avgjøre populariteten til et bestemt innhold og forstå bedre din aktivitet på nettet, blant andre ting.

1. Tredjeparts analyseverktøy

* Chartbeat leverer analyser i sanntid til nettsteder og blogger. Grensesnittet sporer besøkere, lastetider og henvisningssteder minutt for minutt. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre nettstedet. Se https://chartbeat.com/privacy for informasjon om hvordan Chartbeat bruker disse opplysningene. Chartbeat kan spore din aktivitet over tid og via flere nettsteder.

* Google Analytics lar oss forstå bedre hvem som bruker nettstedet og hvordan folk bruker det. Google Analytics bruker cookies for å samle inn og lagre opplysninger som besøkte nettsider, steder der brukerne klikker, tid som brukes på hver side på nettstedet, Internet Protocol-adresse, type operativsystem som brukes, lokasjonsdata, enhetens ID, søkehistorikk, kjønn, alder og telefonnummer. Vennligst se http://www.google.com/policies/privacy/partners/ for informasjon om hvordan Google Analytics bruker denne informasjonen, og besøk

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout for informasjon om Google Analytics nettleser-tillegg for å reservere seg. Google kan spore din aktivitet over tid og via flere nettsteder.

2. Cookies, usynlige sporingsbilder og annen teknologi

Vi bruker, sammen med tredjeparter, cookies, lokale lagringsobjekter, usynlige sporingsbilder og annen teknologi. Denne teknologien brukes til sporing, analyse, personifisering og optimalisering av nettstedet. Vi bruker cookies og annen sporingsteknologi på nettstedet for å forstå og lagre dine preferanser og interesser, slik at vi kan tilpasse dine fremtidige besøk og samle sammen aggregerte, kombinerte data om nettstedets trafikk og interaksjoner på nettstedet, slik at vi kan tilrettelegge dine fremtidige besøk og tilby bedre opplevelser og verktøy på nettsiden i fremtiden.

*Cookies er små filer som overføres til og lagres i din computer via nettleseren (hvis du tillater det) og setter nettstedets eller tjenesteleverandørens system i stand til å gjenkjenne din nettleser og fange opp og huske bestemte opplysninger. Du kan justere innstillinger i nettleseren slik at den slutter å akseptere cookies. Men hvis du gjør det, kan det hende at du ikke kan bruke alle deler av funksjonene til nettstedet. Faste informasjonskapsler blir værende på brukerens computer etter at nettleseren er slått av. Sesjonsavhengige cookies eksisterer bare så lenge brukeren er på nett, og forsvinner fra datamaskinen når programvaren i nettleseren lukkes. Flash cookies (også kjent som lokalt delte objekter) er datafiler som kan opprettes på din datamaskin av nettstedene du besøker, og som er en måte de kan lagre informasjon for senere bruk på. Flash cookies lagres i forskjellige deler av din datamaskin fra vanlige nettleser-cookies. Du kan skru av lagringen av flash cookies. For ytterligere informasjon om bruk og deaktivering av flash cookies, vennligst se http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

* Usynlige sporingsbilder er små strenger med koder som gjør det mulig å levere et grafisk bilde på en nettside eller i en epost-melding med det formål å overføre data. Du kan deaktivere de usynlige sporingsbildenes evne til å fange informasjon ved å blokkere cookies.

3. Tredjeparts tjenesteleverandører og forretningspartnere

Vi kan gi dine opplysninger videre til tjenesteleverandører vi har engasjert (som databehandlere) for å utføre tjenester på våre vegne (enten knyttet til tjenester utført for våre klienter, eller informasjon som Human Rights Watch bruker for egne formål, for eksempel markedsføring). Disse tjenesteleverandørene har ikke lov til å bruke eller utlevere opplysningene, bortsett fra når det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde juridiske krav. Disse aktivitetene kan omfatte alle behandlingsaktiviteter vi utfører slik som beskrevet i avsnittet over, Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Informasjon samlet inn fra andre nettsteder,  mobilapplikasjoner og Ikke-Spor retningslinjer.

Din nettleser eller enhet kan tilby deg en «ikke-spor»-mulighet, som gjør deg i stand til å signalisere til de som driver nettsteder, nettapplikasjoner, mobilapplikasjoner og tjenester (inkludert adferdsreklametjenester) som du ikke vil at slike operatører skal spore noe av din aktivitet på nettet over tid og/eller på tvers av ulike nettsteder eller applikasjoner. Vår nettside støtter for tiden ikke slike «ikke-spor»-anmodninger, noe som betyr at vi eller våre analyse-leverandører eller andre tredjeparter som vi samarbeider med kan samle informasjon om din aktivitet på nettet både under og etter din bruk av nettstedet.

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål, hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår praksis for personvern og behandling av personopplysninger, om du vil diskutere muligheter for reservasjon eller trekke tilbake samtykke, eller utøve dine rettigheter som registrert, vennligst kontakt oss på denne adressen: privacy@hrw.org eller brev til 350 Fifth Avenue, 34 th Floor, New York, New York 10118 United States, Attention: Operations

Endringer i denne Erklæringen

Vi kan oppdatere denne Erklæringen fra tid til annen. Når vi gjør det, vil vi legge ut den aktuelle versjonen på denne nettsiden, og vi vil endre datoen på versjonen som står nederst på denne siden. Vi anbefaler deg å lese gjennom denne Erklæringen av og til, slik at du er klar over hvordan vi håndterer personopplysninger.

Denne erklæringen ble senest oppdatert 23. juli 2019. Denne Erklæringen erstatter personvernerklæringen datert 25. mai 2018.