צעדים נגד חרם אינם הדרך הנכונה להיאבק באנטישמיות

באירופה חלה בעת האחרונה עלייה במעשים האנטישמיים. בעיצומו של גידול מדאיג בהתקפות האלימות על יהודים בצרפת, ובהן מספר מקרי רצח שזכו לחשיפה נרחבת, החליטו יהודים רבים לעזוב את המדינה ולעבור לישראל. בגרמניה החליטו בני נוער יהודים שעייפו מההתקפות וההטרדות לעשות כדוגמתם. חששות דומים התעוררו בנוגע לאנטישמיות בבריטניה, שסקר העלה שכשליש מיהודֶיה שוקלים הגירה בשל המצב.

News