Skip to main content

בלגיה עקפה את הקושי של האיחוד האירופי לנסח מסר חריף לגבי עזה

מדינות האיחוד האירופי אינן זקוקות לקונצנזוס כדי לתמוך בסנקציות ובמתן דין וחשבון

שרת הפיתוח, שיתוף הפעולה והמדיניות העירונית קרולין ג'נה וראש הממשלה אלכנסדר דה קרו בישיבת מליאה בפרלמנט הפדרלי בבריסל, 19 באוקטובר 2023. © 2023 James Arthur Gekiere/Belga Photo/Sipa via AP Photo

על אף המחיר האנושי המזעזע ההולך ומאמיר של ההפרות של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בישראל ובפלסטין, נכשלו 27 חברות האיחוד האירופי בניסוח של גינוי פה אחד של פשעי המלחמה של כל הצדדים וקריאה למתן דין וחשבון. לעומת זאת, ממשלת בלגיה הוכיחה שכל אחת מממשלות האיחוד האירופי יכולה לדבוק בעקרונות באופן פרטני תחת הסתתרות מאחורי היעדר קונצנזוס ברמת האיחוד האירופי. 

בשורה של הצהרות פומביות, בכירים בממשלת בלגיה, לרבות ראש הממשלה אלכסנד דה קרו, סגנית ראש הממשלה פטרה דה סוטר, שרת החוץ הדג'ה לחביב ושרת הפיתוח קרולין ג'נה, לא רק גינו את ההרג הנתעב ב-7 באוקטובר על ידי ארגונים פלסטיניים חמושים, אלא גם הטילו ספק בחוקיותן של כמה תקיפות אוויריות ישראליות, גינו את הענישה הקולקטיבית של האוכלוסייה הפלסטינית וקראו לסנקציות ממוקדות ולמתן דין וחשבון מצד האחראים. ממשלת בלגיה אף הביעה תמיכה בחקירה המתמשכת של בית הדין הפלילי הבינלאומי לגבי המתרחש בפלסטין, שגם מעשי האיבה הנוכחיים בין ממשלת ישראל וארגונים חמושים פלסטיניים באים בגדרה. כמו כן, הפרלמנט הפדרלי הבלגי הגיש הצעת חוק האוסרת לסחור עם התנחלויות בשטחים הכבושים.

בנושא ישראל-פלסטין, ממשלות האיחוד האירופי חלוקות בדעתן זה זמן רב, ומכיוון שמדיניות החוץ של האיחוד נקבעת רק בקונצנזוס של 27 המדינות החברות, הפילוג בנושא משתק ומקצת המדינות החברות מוסיפות להעניק לממשלת ישראל תמיכה בלתי-מסויגת, כך נראה, ומאפשרות לה לחמוק ממתן דין וחשבון. למעשה, דיפלומטים אירופיים נאלצו להיאבק כדי להעביר ולו קריאה צנועה לרשויות הישראליות להקפיד על כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי בתגובתן למתקפה ב-7 באוקטובר. 

אין כל סיבה שגוש שמקדם החלה אוניברסלית של המשפט הבינלאומי, יתקשה לדחוק בממשלת ישראל להפסיק לבצע פשעי מלחמה והפרות חמורות אחרות הגורמים לסבל נוראי לאוכלוסייה האזרחית בעזה ובה בעת לגנות את הרג האזרחים הישראליים וחטיפת בני הערובה בידי חמאס, הג'יהאד האסלאמי וארגונים פלסטיניים חמושים אחרים.

ועדיין, כיוון שכרגע נראה שהאיחוד האירופי אינו מסוגל לנסח עמדה כזו, על כל אחת מהמדינות החברות בו להתייצב לצד המשפט הבינלאומי ולנקוט צעדים להגנה על זכויות אדם בכוחות עצמה. ממשלת בלגיה הדגימה שהדבר אפשרי. על מדינות אחרות ללכת בעקבותיה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.