Skip to main content

המשפט ההומניטרי הבינלאומי חל על כל המדינות

הפרות של דינים אלה על ידי צד אחד אינן מצדיקות הפרות על ידי הצד השני

כל סכסוך מזוין שונה מרעהו. אבל הדרישות במשפט ההומניטרי הבינלאומי להגן על אזרחים חלות על כולם: אסור לתקוף אזרחים במכוון או ללא הבחנה, אסור לתפוס בני ערובה, אסור להעניש אזרחים על מעשיהם של יחידים, אסור לשלול או למנוע סיוע הומניטרי.

העיקרון של היעדר הדדיות שנמצא בבסיס הכללים, חלק בלתי-נפרד מדיני הלחימה, חל גם הוא על כל הסכסוכים. הפרות של דינים אלה על ידי צד אחד אינן מצדיקות הפרות על ידי הצד השני.

באוקראינה, דרשו ארה"ב וממשלות אירופיות בצדק ליישם עקרונות אלה שנועדו להגן על חיי אדם, והוקיעו הפרות של כוחות רוסיים, לרבות התקפות חסרות הבחנה, הרג בלתי-חוקי, הוצאות להורג ללא משפט, ניתוק חשמל ומיםועינויים. אירופה וארה"ב אף תמכו ובצדק במאמצים הבינלאומיים לעשיית צדק עבור הקורבנות.

שנה וחצי מהפלישה המסיבית של רוסיה לאוקראינה והנה הסלמה חדשה במעשי האיבה בישראל ובפלסטין. בסוף השבוע של 7–8 באוקטובר, גינו ארה"ב ומדינות אירופה מייד ובצדק את ההתקפות האכזריות של ארגונים פלסטיניים חמושים בראשות חמאס על ישראל, שנהרגו בהן יותר מ-1,400 גברים, נשים וילדים ונתפסו כמעט 200 בני ערובה. הן גם קראו מייד ובצדק למצות את הדין עם האחראים ולשחרר את בני הערובה.

אולם התגובות מוושינגטון ומבירות אירופה – למעט כמה יוצאות דופן – למעשיה של ישראל ברצועה מאז 7 באוקטובר, רפות. היכן הגינוי החד-משמעי להחמרה הברוטלית של הסגר על הרצועה הנמשך כבר 16 שנה והעולה כדי ענישה קולקטיבית, שהיא פשע מלחמה? היכן הזעם על הצהרותיהם של מנהיגים פוליטיים ישראלים המבקשים לטשטש את ההבחנה החשובה כל כך בין אזרחים ללוחמים ברצועה, ממש בעת שהם מורים על הפצצה הולכת וגוברת של שטח צפוף אוכלוסין זה והופכים ערים ושכונות לעיי חורבות? היכן הקריאות הברורות והחד-משמעיות לישראל לכבד את הנורמות הבינלאומיות במהלך ההתקפות על רצועת עזה, שלא לדבר על קריאות למיצוי הדין?

כבר שנה וחצי שמדינות המערב מדגישות בצדק בפני שאר העולם את חשיבות השמירה על הכללים המסדירים סכסוך מזוין בהקשר של אוקראינה, במסגרת ניסיונותיהן לגייס תמיכה בינלאומית במדינה ולבודד את רוסיה. אבל כעת שאר העולם עד לתגובה הרפה לפגיעה ההרסנית של הסגר ושל המתקפה הישראליים באזרחים ברצועת עזה.

הצביעות והסטנדרטים הכפולים מצד מדינות המערב בוטים וברורים לכול. הן מסתכנות בפגיעה בעבודה המדוקדקת של ארגונים הומניטריים ושל ארגוני זכויות האדם לאורך שנים לצד מדינות מסוימות, למען חיזוק ותקנון נורמות שנועדו להגן על אזרחים הנקלעים לסכסוכים ברחבי העולם.

אם מדינות המערב רוצות לשכנע את שאר העולם לתת אמון בדבריהן על ערכים, זכויות אדם ומשפט בינלאומי המסדיר סכסוכים מזוינים, אזי על העקרונות האוניברסליים שהן מחילות בצדק על זוועות רוסיה באוקראינה ועל זוועות חמאס בישראל לחול גם על זלזולה האכזרי של ישראל בחיי האזרחים בעזה.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.