Skip to main content

על מדינות לתמוך בחקירת בית הדין הפלילי הבינלאומי בנושא ישראל-פלסטין

זו הזדמנות חשובה לדרוש צדק

בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC), הולנד, 7 בנובמבר 2019    © 2019 AP Photo/Peter Dejong

במעשי האיבה בין ישראל לארגונים פלסטיניים חמושים מבוצעים מעשי זוועה המניבים תוצאות מחרידות עבור אזרחים. אין ספק שהפטור מעונש בגין הפרות בעבר תרם בבירור להפרות כעת, והסוף אינו נראה לעין. על אף זאת, ממשלות שתקו במידה רבה בנוגע לתפקיד החיוני שעל בית הדין הפלילי הבינלאומי (ICC) למלא, הישות הבינלאומית היחידה שבידיה כבר הופקדה המשימה של עשיית צדק ללא משוא פנים.

לא כל המדינות חברות בבית הדין, ומשברים המתאפיינים בהפרות חמורות נותרים לעיתים קרובות מחוץ לתחום סמכותו. ישראל אינה חברה בבית הדין, אולם מדינת פלסטין חברה בו. משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי חוקר מאז שנת 2021 פשעים חמורים שבוצעו בה לכאורה.

ב-10 באוקטובר, ציינה ועדת החקירה הבינלאומית העצמאית של האו"ם בנושא השטח הפלסטיני הכבוש כי ישנן "ראיות ברורות" לפשעי מלחמה בישראל וברצועת עזה ושהיא תחלוק מידע בנושא עם רשויות משפט רלוונטיות, ובייחוד עם בית הדין הפלילי הבינלאומי.

על אף זאת, לארגון Human Rights Watch ידוע רק על שלוש מהחברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי – ליכטנשטיין, שוויץ ודרום אפריקה – שפרסמו הצהרות ברורות בנוגע לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולמעשי האיבה הנוכחיים. שר החוץ של אירלנד ציין את תפקידו של בית הדין בדברים שאמר לכלי התקשורת. מתברר כי המדינות האחרות מעדיפות להתעלם מהתפקיד שבית הדין יכול למלא.

על המדינות החברות בבית הדין להצהיר בדחיפות כי הן תומכות במילוי תפקידו של בית הדין.

תגובותיהן עד כה עומדות בסתירה מוחלטת לתגובות הזכורות לנו ממשברים אחרים, לרבות באוקראינה, מדינה שאינה חברה בית הדין הפלילי הבינלאומי. לאחר פלישתה המסיבית של רוסיה לאוקראינה בפברואר 2022, התבטא התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בנוגע לתפקידו החיוני של בית הדין, ומספר חסר תקדים של מדינות החברות בו, בעיקר באירופה, ביקשו כי יחקור את המתרחש במדינה. אפילו ארה"ב, שגם אינה חברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, תמכה בתוקף שימלא את תפקידו באוקראינה. 

התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי לא פרסם מיוזמתו הצהרה פומבית המזכירה לישראל ולארגונים הפלסטיניים החמושים את חובותיהם לפי המשפט הבינלאומי ואת המנדט שניתן לבית המשפט לחקור את מעשיהם. על בית המשפט להשמיע בדחיפות את קולו כדי לסייע במניעת זוועות המוניות נוספות.

אסור לקבל החלת סטנדרטים כפולים בכל הנוגע לזכותם של קורבנות שהמעוולים יתנו דין וחשבון. ב-26 באוקטובר, בעקבות הווטו של ארה"ב על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם, תכנס העצרת הכללית של האו"ם מושב חירום מיוחד כדי לבחון את מעשי האיבה הנוכחיים. האם ינצלו המדינות את ההזדמנות כדי להשמיע את קולן למען הצדק?

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.