Skip to main content

ממתינים בעזה שחמאס יוציאם לחופשי

שני אזרחים ישראלים עם מוגבלויות פסיכו-סוציאליות מוחזקים ללא קשר עם העולם החיצון

הוריו של אברה מנגיסטו ופעילים למען זכויות בעלי מוגבלויות באוהל מחאה בירושלים.     © 2018 Human Rights Watch

ה-4 באפריל היה יומו החמישי של פסח, חג שמציין את יציאתם של היהודים לחירות מעבדות, אבל הוריו של אברה מנגיסטו - שמחו מול ביתו של ראש ממשלת ישראל - היו מודעים היטב לכך שבנם אינו חופשי.

ב-7 בספטמבר 2014 מנגיסטו, כיום בן 31, נכנס לרצועת עזה בהליכה מישראל וככל הנראה נעצר בידי חמאס. הוריו לא שמעו ממנו מאז. על-פי הסברה מנגיסטו מוחזק במעצר ללא קשר עם העולם החיצון בעזה, יחד עם ישראלי נוסף, הישאם א-סייד בן ה-30.

אף שחמאס לא אישר אפילו כי הוא מחזיק בישראלים, הוא האשים את שניהם כי הם חיילים או מרגלים. חמאס מסרב לחשוף מידע כלשהו על אודותיהם, ועל אחת כמה וכמה לשקול את שחרורם, עד שישראל תישא ותיתן על שחרור פלסטינים המוחזקים בכלא הישראלי.

מתחקיר שערך ארגון Human Rights Watch עולה כי השניים הם אזרחים בעלי הפרעות נפשיות וכי יש להם היסטוריה של שוטטות למרחקים ארוכים ברגל. ארגון Human Rights Watch העלה את עניינם בפני גורמים רשמיים בחמאס במהלך ביקור בעזה בשנת 2016, עד כה ללא הועיל. הרשויות הישראליות דחו את בקשותיהם של חוקרים בכירים בארגון Human Rights Watch לחזור לרצועת עזה כדי לפעול למען שחרורם.

חמאס אינו הגורם היחיד הכולא אנשים שלא כדין. ארגון Human Rights Watch תיעד את השימוש שעושה ישראל בחוק הלוחמים הבלתי חוקיים שלה כדי לכלוא פלסטינים מעזה ללא ביקורת שיפוטית משמעותית וכן את ההגבלות המופרזות של ישראל על ביקורי משפחות אצל אסירים פלסטינים מעזה. אבל הפרות של צד אחד אינן יכולות להצדיק הפרות של הצד השני. בני אדם אינם קלפי מיקוח.

שני הישראלים שייכים לקהילות שנדחקו בישראל לשוליים: מנגיסטו היגר לישראל מאתיופיה, וא-סייד הוא בדואי פלסטיני. שניהם בעלי מוגבלויות פסיכו-סוציאליות. משפחותיהם נאבקו למשוך תשומת לב למצוקתם. במרחב הציבורי הישראלי, לפחות, מאפילים על תחינותיהם מאמצים הנוגעים לגופותיהם של שני חיילים ישראלים, המוחזקות בידי חמאס. מאמצים אלה זוכים לתמיכה רשמית פומבית בולטת יותר. הן ישראל והן חמאס מחזיקים בגופות של לוחמים שנהרגו, מעשה אכזרי הפוגע במשפחות המנסות להתאבל על יקיריהן.

מכאיב במיוחד סירובו של חמאס למסור מידע על מצב האנשים השבויים בידיו ולהתיר התכתבות בינם לבין בני משפחותיהם, כפי שמחייב המשפט ההומניטארי הבינלאומי. חמאס אף אינו מאפשר ביקורים של הוועד הבינלאומי של הצלב האדום.

"למה הם מחזיקים בו?" שואלת,אגרנש, אמו של מנגיסטו, ומנגבת את הדמעות. "לאנשי חמאס אין ילדים? כמובן שיש להם ילדים. [אברה] לא היה חייל. בבקשה תחזירו אותו אליי".

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.