הוריו של אברה מנגיסטו ופעילים למען זכויות בעלי מוגבלויות באוהל מחאה בירושלים.

הוריו של אברה מנגיסטו ופעילים למען זכויות בעלי מוגבלויות באוהל מחאה בירושלים.  

 
© 2018 Human Rights Watch