Skip to main content

پرسشنامه حقوق بشری برای نامزدان ریاست جمهوری پرسشنامه حقوق بشری برای نامزدان ریاست جمهوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

 

دیده بان حقوق بشر ‌یک نهاد غیر دولتی جهانی‌ است که از حقوق بشر در بیش از ۹۰کشور جهان نظارت و دفاع می ‌کند. این نهاد در افغانستان حدود سی‌ سال فعال بوده، که دراین مدت نقض های حقوق بشری توسط همه ی‌ احزاب در حالت جنگ و نیز نقض ها را در حالت غیر از جنگ مستند سازی کرده است.

این پرسشنامه به همه ی نامزدان ریاست جمهوری فرستاده شده است و هدف آن فراهم ساختن معلومات مفید در مورد دیدگاه های نامزدان ریاست جمهوری در باره مسایل کلیدی حقوق بشری برای رای دهنده گان افغانستان است. دیده بان حقوق بشر پاسخ‌های بدست آمده را به نشر می رساند.

امیدواریم هر چه مفصل تر به این پرسشنامه پاسخ دهید. پاسخنامه های شما به تاریخ ۱۲جدی ۱۳۹۲(۲ جنوری ۲۰۱۴) منتشر خواهد شد. لطفا پاسخنامه های تان را به دیده بان حقوق بشر از طریق ایمیل barrh@hrw.orgبفرستید.

از همکاری تان خیلی‌ سپاس گزاریم.

 

A.     جوابگو بودن نیروهای امنیتی

 1. پولیس محلی افغانستان (ALP) در چندین مورد بدرفتاری علیه غیر نظامیان دست داشته اند، که این بد رفتاری‌ها به بررسی ضعیف سوابق، نظارت محدود از طرف حکومت و عدم موجودیت ‌یک نظام انضباطی کارا ربط دارند. شما چه اصلاحاتی را در نظام پولیس محلی خواهید آورد؟
 2. افغانستان دارای ‌یک نظام پرداخت غرامت به موقع، عادلانه و نامتناقض در مواردی که غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغان خساره می ‌بینند، نیست. اگر شما رییس جمهور شوید، آیا چنین نظامی را روی کار خواهید آورد یا خیر؟
 3. اگر شما رییس جمهور انتخاب شوید، چه اقداماتی را در راستای خاتمه دادن به بدرفتاری‌ها توسط شبه‌‌ نظامیان غیر قانونی (اربکی)، که اغلب با حکومت هستند و یا توسط حکومت حمایت می‌شوند، روی دست خواهید گرفت؟

 

B.     حقوق زنان

 1. به عنوان رییس جمهور آینده، آیا امکانات لازم را برای تاسیس خانه‌های امن برای زنانی که از خشونت های خانوادگی دست به فرار زده اند و همچنان واحد‌های تخصصی برای جرایم خشونت علیه زنان در تمام سارنوالی های ولایات، تخصیص خواهید داد؟
 2. در حال حاضر تعداد زنان در پولیس ملی خیلی‌ کم است. اگر شما رییس جمهور انتخاب شوید، چه اقداماتی را روی دست خواهید گرفت تا شمار پولیس زن بیشتر و ابقای آنها در نیروی پولیس تضمین شود؟
 3. به عنوان رییس جمهور آینده، در زمینه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که ازدواج اجباری و زیر سن را غیرقانونی میداند، چه قدم های را برخواهید داشت؟
 4. بعد از اولین ارزیابی افغانستان توسط کمیته سازمان ملل متحد در مورد رفع تبعیض علیه زنان، این کمیته نگرانی های جدی اش را در مورد برخورد تبعیض آمیز علیه زنان در قوانین احوال شخصیه و فامیل ابراز نمود. این کمیته از افغانستان خواست تا:
  1. ماده‌های تبعیض آمیز قانون احوال شخصیه اهل تشییع و قانون مدنی را لغو کند
  2. سن قانونی ازدواج دختران را تا ۱۸سالگی بالا ببرد
  3. در قانون خانواده، زنان را در همه امور مربوط به ازدواج و فامیل – به شمول دارایی، وراثت، طلاق و حضانت اطفال - حقوق مساوی با مردان فراهم کند
  4. تعدد زوجات را لغو کند

بحیث رییس جمهور آینده، آیا شما با این تغییرات موافقید و آیا در مورد تطبیق آن‌ تلاش خواهید ورزید؟

 1. در سالهای اخیر شاهد قتلهای زنان بلند پایه، بشمول زنانیکه در حکومت هستند - مثل بریدمن اسلام بی‌‌بی و بریدمن نگار - بوده ایم. منحیث رییس جمهور، شما چه گامهای را خواهید برداشت در راستای محافظت کارمندان اناثیه دولت از چنین حملات؟

 

C.     عدالت انتقالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر

 1. در جریان ۳۵سال گذشته، نقض های فراوان جدی حقوق بشر در افغانستان رخ داده است، اما تا کنون هیچ کدام از ناقضین نه‌ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند و نه‌ در رابطه با این نقض ها محکوم شده اند. به عنوان رییس جمهور آینده، آیا شما در راستای محاکمه کردن کسانی‌ که شواهد معتبر نشان دهنده دست داشتن ایشان به نقض جدی حقوق بشر است، گام های موثری را خواهید برداشت؟
 2. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰)‏، کمسیون مستقل حقوق بشر گزارش ۸۰۰صفحه ی‌ را تکمیل کرد که در آن‌ نقض های جدی حقوق بشری طی سالهای ۱۹۸۷ (۱۳۵۶) و ۲۰۰۱ (۱۳۷۹) مستند سازی شده است، اما این گزارش تا کنون از سوی حکومت افغانستان منتشر نشده است. منحیث رییس جمهور، آیا شما این گزارش را منتشر خواهید کرد؟
 3. به عنوان رییس جمهور، شما برای احیای پلان عمل ملی برای صلح، مصالحه و عدالت، که در سال ۲۰۰۵تصویب شد، چه گام‌های را خواهید برداشت؟

 

D.    شکنجه و برخورد بی‌ رحمانه، غیر انسانی‌ و تحقیر آمیز

 1. پس از آنکه یک کمیته از سوی رییس جمور کرزی شکنجه گسترده را در محابس و توقیف خانه ها گزارش داد، حکومت افغانستان فرمان داد هر کارمند دولت که در شکنجه دست داشته باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، اما تقریبا تا کنون کسی محاکمه نشده است. منحیث رییس جمهور آینده، شما چه گام های را روی دست خواهید گرفت تا اعضای پولیس، اردو و کارمندان دیگر دولت که در شکنجه دست داشته باشند، به پنجه قانون سپرده شوند؟
 2. منحیث رییس جمهور آینده، آیا شما دسترسی کمسیون مستقل حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه و حقوق بشری را به محابس جهت ارزیابی و نظارت از آنها، یقینی خواهید ساخت؟
 3. منحیث رییس جمهور آینده شما چه گامهای را در راستای خاتمه دادن به "معاینات بکارت"، که از جمله برخورد بی رحمانه، غیر انسانی‌ و تحقیر آمیز بشمار می‌رود، خواهید برداشت؟ باوجود اینکه این معاینات از نگاه طبی نامعتبر اند، دخترانی که متهم به "جرایم اخلاقی‌" شده اند در فرایند تحقیقات عدلی تحت چنین معاینات قرار می گیرند.

 

E.     حقوق اطفال

 1. در حال حاضر، تنها نیمی از دخترانی که در سن و سال مکتب رسیده اند به مکتب میروند، و بسیاری از بچه‌ها نیز از درس محروم اند. منحیث رییس جمهور آینده، شما چه گام های را در راستای بلند بردن کیفیت درس و دسترسی به آن بر می دارید‌؟
 2. کار کردن اطفال، به ویژه در معادن و صنعت قالین ‌یک مشکل خیلی‌ جدی در افغانستان است. به عنوان رییس جمهور آینده، شما چه اقداماتی را در راستای کاهش میزان کار کردن اطفال بر خواهید داشت؟

 

F.     اطفال مهاجر افغان

 1. تعدادی از کشورهای اروپایی از حکومت افغانستان تقاضا کرده اند که برای بازگشت اطفال مهاجر بدون سرپرست موافقت کند، حتا اگر فامیل‌های این اطفال پیدا نشوند. منحیث رییس جمهور آینده، پاسخ شما به این پیشنهاد چه خواهد بود؟

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country