Skip to main content

Türkiye`de Enerji Santrallerini Besleyecek Yeni Kömür Madenlerine İzin Verildi

Ormanın Korunması Kömür Yatırımlarında Son Mücadele Alanı

Polis,Türkiye'de Muğla ilinde yer alan Akbelen ormanında ağaç kesimini durdurmaya çalışan çevre aktivistlerine karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. 29 Temmuz 2023. © 2023 Mert Can Bükülmez

Bir kömür madenini genişletmek için binlerce ağacın kesilmesini protesto eden köylülerin ve çevre aktivistlerinin mücadelesi, son iki hafta içinde Türkiye'de medyada geniş yer buldu. Polis, aktivistlere karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Türkiye'de Muğla ilindeki Akbelen ormanında ağaç kesimini durdurmaya çalışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen olaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin kömür madenlerine ve kömürle çalışan elektrik santrallerine devam eden desteğini ve kömüre dayalı devam eden yatırımların neden olduğu hava kirliliğinin yerel halka yönelik olumsuz sağlık etkilerini göz ardı ettiğini göstermektedir. Ayrıca, mevcut politikalar, kömür yatırımlarının neden olduğu önemli ölçüde sera gazı emisyonları ve bunun iklim krizine yaptığı katkıyı da görmezden geliyor. 

Türkiye'de, bazılarının 2060'lı yıllara kadar çalışması için lisanslanmış 37 adet kömürle çalışan elektrik santrali bulunmaktadır. Akbelen Ormanı yakınındaki iki tesis on yıllardır faaliyet gösteriyor. Her ikisinin de olumsuz çevresel etkilerle dolu uzun bir geçmişi var ve bu süreç Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde de çeşitli başvurular ve ihlal kararlarına konu oldu. Uzmanlar ulusal çevre düzenlemelerine aykırı olarak santrallerin bazı ünitelerinde yeterli çevresel yatırımlar ve filtreleme sistemleri olmadan çalıştırılabileceklerine dair endişelerini kamuoyunda dile getirirken iki santralin çalışmaya devam etmesi için hükümet, bölgede daha fazla kömür madenciliğini de onayladı.

Türkiye, 2021 yılında Paris İklim Anlaşması`ni onaylamış ve 2053 yılına kadar karbon nötr olacağını açıkladı. Öte yandan Avrupa'da, Bosna Hersek, Polonya ve Sırbistan'ın yanı sıra, Türkiye kömürden çıkışı ne zaman başlatacağını açıklamadı. Türkiye`de hükümetin yeni kömür madenciliğini sürdürme ve Akbelen Ormanı`nın kurban edildiği ikisi de dahil olmak üzere 37 kömürle çalışan elektrik santralini işletmeye devam etme planları, Erdoğan'ın temiz hava ve iklim kriziyle mücadele konusundaki kararlılığı konusunda ciddi sorular ortaya koyuyor.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country