Exploitation, Forced Labor & Trafficking

 • ישראל/פלסטין
  הדו"ח "בשלים לניצול: עבודת ילדים פלסטינים בהתנחלויות חקלאיות ישראליות בגדה המערבית", המונה 68 דפים מתעד כיצד ילדים פלסטינים, לעיתים בני אחת-עשרה בלבד, עובדים במשקים חקלאיים מסוימים בהתנחלויות, פעמים רבות בתנאי חום קיצוניים. הילדים נושאים משאות כבדים, חשופים לחומרי הדברה מסוכנים, ובמקרים מסוימים נאלצים לשלם בעצמם עבור טיפול רפואי שלו הם נזקקים בשל פציעות או מחלות הקשורות לעבודתם.
  בשלים לניצול
 • אפריקה
 • Report

  עבודת ילדים פלסטינים בהתנחלויות חקלאיות ישראליות בגדה המערבית

 • Report

  כיצד החוקים, הגורמים הרשמיים, המעסיקים ומגייסי העובדים בירדן אינם נותנים מענה למהגרי עבודה המועסקים במשקי בית וחשופים לפגיעות

News