Skip to main content

جنگ افغانستان جان کودکان بی شماری را گرفته است

یک سوم تلفات ناشی از انفجارمواد انفجاریه، مواد منفلق ناشده و حملات هوایی زیر 18 سال می باشد

مردم از پیش روی دکان هایی که به اثر حمله انتحاری ذریعه یک موتر بالای یک ساختمان امنیتی دولتی آسیب دیده اند، عبور می کنند- 19 ماه اپریل 2016  © رویترز 2016

اگرشک دارید که جنگ درافغانستان درحال وخیم شدن برای افراد ملکی می باشد، آماری که امروز نشرگردیده اند نشان می دهند که درربع اول سال 2017 ، کودکان بیشترین قربانیان این جنگ خونین بوده اند.

درحالیکه درمیزان مرگ ومیر افراد ملکی درمجموع دو درصد کاهش دیده می شود، تلفات کودکان 17 درصد نسبت به عین زمان در سال گذشته، افزایش دیده می شود. کودکان یک سوم همه تلفات راتشکیل می دهند.

اکثریت این کودکان به یکی این سه طریق کشته شده اند: مواد منفلق ناشده از جنگ های گذشته 203 تن را کشته است که 81 درصد آنها را اطفال وکودکان تشکیل می دهند. مواد منفجره به شمول ماین های که طالبان در سرک ها و جاده مورد استفاده توسط وسایط نقلیه جا بجا نموده اند ، 218 فرد ملکی را کشته اند- که 12 درصد افزایش را نشان می دهد. چنین مواد منفجره تحت قوانین بین المللی غیرقانونی هستند زیرا افراد را بدون تشخیص می کشند. به تاریخ 16 ماه فبروری، 12 فرد ملکی به شمول هشت کودک که از مکتب به خانه برمی گشتند، زمانی کشته شدند که واسطه نقلیه شان با ماین کنارجاده در ولایت پکتیا، برخورد کرد.

عملیات های هوایی نیز به طور مداوم باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیاد اطفال می شوند، زیراحملات هوایی و حملات به وسیله هلیکوپترها توسط نیروهای ایالات متحده امریکا و افغان به طور روزافزونی درماه های اخیر افزایش یافته اند. UNAMA اسناد 148 فرد ملکی را که به اثر عملیات های هوایی کشته شده اند به دست آورده است. آمارتلفات در همین زمان در سال 2016  به 29 تن رسیده بود. به تاریخ 3 ماه مارچ یک حمله توسط هلیکوپتر نیروی هوایی افغانستان درولایت فراه درجریان یک عملیات بالای طالبان، هفت کودک را کشت و 24 فرد ملکی دیگر زخمی کرد.

افراد ملکی بیشترین آسیب را ازاثر جنگ های درحال گسترش افغانستان به گونه های مختلف متحمل می شوند. طالبان و گروه های وابسته به دولت اسلامی ( داعش) باعث 62 درصد تلفات افراد ملکی در ربع اول سال 2017 بوده که اکثر این تلفات ناشی از حملات انتحاری و حملات پیچیده و گروهی درمناطق شهری بوده اند. به تاریخ 11 فبروری، طالبان یک حمله انتحاری را بالای سربازان اردوی ملی افغانستان دربیرون شعبه کابل بانک در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند انجام دادند. دراین حمله حد اقل هفت فرد ملکی کشته و حد اقل هفت تن دیگر زخمی شدند. اکثریت این قربانیان را کودکانی تشکیل می دادند که به دست فروشی مشغول بودند.

دراین هفته نشست کمیته مبارزه علیه شکنجه سازمان ملل متحد ، لوی سارنوال افغانستان وعده داد که خط مشی ملی جلوگیری وکاهش تلفات افراد ملکی حکومت افغانستان که خیلی برای آن انتظار کشیده شده است، به زودی آغازخواهد شد. آمارهای تکان دهنده امروز UNAMA خطرات معطلی بیشتر را برجسته می سازند.

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country