A.     جوابگو بودن نیروهای امنیتی

 1. پولیس محلی افغانستان (ALP) در چندین مورد بدرفتاری علیه غیر نظامیان دست داشته اند، که این بد رفتاری‌ها به بررسی ضعیف سوابق، نظارت محدود از طرف حکومت و عدم موجودیت ‌یک نظام انضباطی کارا ربط دارند. شما چه اصلاحاتی را در نظام پولیس محلی خواهید آورد؟

جواب: پولیس أیینه حکومت است و باید روابط آنها با مردم بسیار دوستانه و در چوکات قانون باشد. ما کوشش داریم تا:

-          میکانیزم های جلب و جذب افراد برای پولیس محلی مطابق بررسی شخصی  فرد صورت گرفته تا ه افراد متذکره هیچ مشکل قومی با افراد محل نداشته باشد.

-          برای مدت ۱ ماه تعلیمات مربوط به برخورد اجتماعی و آگاهی از موازین حقوق بشر و قوانین افغانستان به انان داده خواهد شد.

 

 1. افغانستان دارای ‌یک نظام پرداخت غرامت به موقع، عادلانه و نامتناقض در مواردی که غیر نظامیان از سوی نیروهای امنیتی افغان خساره می ‌بینند، نیست. اگر شما رییس جمهور شوید، آیا چنین نظامی را روی کار خواهید آورد یا خیر؟

 

-          بلی و کوشش صورت خواهد گرفت تا راه ها حل برای عدمم تکرار آنها در نظر گرفته شود و بررسی کلی ای چنین حادثات صورت بگیرد.

 

 1. اگر شما رییس جمهور انتخاب شوید، چه اقداماتی را در راستای خاتمه دادن به بدرفتاری‌ها توسط شبه‌‌ نظامیان غیر قانونی (اربکی)، که اغلب با حکومت هستند و یا توسط حکومت حمایت می‌شوند، روی دست خواهید گرفت؟

 

-           ما کوشش میکنیم که نیرو های موازی با اردو و پولیس کاهش یابد و تما مسولیت های به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده و اربکی در چوکات این نیر ها فعالیت نماید.

 

B.     حقوق زنان

 1. به عنوان رییس جمهور آینده، آیا امکانات لازم را برای تاسیس خانه‌های امن برای زنانی که از خشونت های خانوادگی دست به فرار زده اند و همچنان واحد‌های تخصصی برای جرایم خشونت علیه زنان در تمام سارنوالی های ولایات، تخصیص خواهید داد؟

 

-          کوشش ما این خواهد بود تا با پدیده خشونت علیه زنان مبارزه جدی و قاطع نماییم و مرتکبین خشونت و را به زودترین فرصت مورد بررسی قرار بدهیم. برای این منظور محاکم مشخص برای بررسی فوری این قضابا ایجاد خواهد شد. هدف ما کاهش کلی خشونت علیه زنان است و اگر ضرورت باشد خانه های امن در سایر نقاط ایجاد خواهد شد.

 

 1. در حال حاضر تعداد زنان در پولیس ملی خیلی‌ کم است. اگر شما رییس جمهور انتخاب شوید، چه اقداماتی را روی دست خواهید گرفت تا شمار پولیس زن بیشتر و ابقای آنها در نیروی پولیس تضمین شود؟

 

-          طرح و تصویت مقرره های که میتواند اصل احترام به زنان را در صفوف اردو بشکل جدی تطبیق نماید.

-          ایجاد ارگان های نظارتی از وضعیت زنان در صفوف اردو و پولیس

-          ازدیاد تدریجی و مطابق به ضرورت بعد از طرح و تطبیق دو اصل بالا

 

 1. به عنوان رییس جمهور آینده، در زمینه تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان که ازدواج اجباری و زیر سن را غیرقانونی میداند، چه قدم های را برخواهید داشت؟

 

-          توزیع تذکره برای تمام افراد تا سن افراد مشخص گردد.

-          اجباری ساختن بررسی سند سن منکوحه در زمان عقد ازدواج از جانب کسی که عقد را انجام میدهد.

-          توصیه عمومی از جانب وزارت اوقاف برای تمام علمای دین تا هیچ عقدی را در حالتی که یکی از طرفین زیر سن باشد نبدند.

 

 1. بعد از اولین ارزیابی افغانستان توسط کمیته سازمان ملل متحد در مورد رفع تبعیض علیه زنان، این کمیته نگرانی های جدی اش را در مورد برخورد تبعیض آمیز علیه زنان در قوانین احوال شخصیه و فامیل ابراز نمود. این کمیته از افغانستان خواست تا:
  1. ماده‌های تبعیض آمیز قانون احوال شخصیه اهل تشییع و قانون مدنی را لغو کند
  2. سن قانونی ازدواج دختران را تا ۱۸سالگی بالا ببرد
  3. در قانون خانواده، زنان را در همه امور مربوط به ازدواج و فامیل – به شمول دارایی، وراثت، طلاق و حضانت اطفال - حقوق مساوی با مردان فراهم کند
  4. تعدد زوجات را لغو کند

بحیث رییس جمهور آینده، آیا شما با این تغییرات موافقید و آیا در مورد تطبیق آن‌ تلاش خواهید ورزید؟

 

-          اصلاح قانون مدنی افغانستان یک ضرورت مبرم است و کوشش صورت خواهد گرفت تا در زمان معیین اصلاحاتی تدریجی در قانون مدنی با در نظر داشت حساسیت های اجتماعی و تعهدات بین المللی افغانستان عملی گردد.

 

 1. در سالهای اخیر شاهد قتلهای زنان بلند پایه، بشمول زنانیکه در حکومت هستند - مثل بریدمن اسلام بی‌‌بی و بریدمن نگار - بوده ایم. منحیث رییس جمهور، شما چه گامهای را خواهید برداشت در راستای محافظت کارمندان اناثیه دولت از چنین حملات؟

 

-          حفاظت از فرد فرد منصوبین و کارمندان دولت وظیفه دولت است. کوشش ما این خواهد بود تا افراد و یا منصوبین را که ممکن در معرض خطر قرار داشته باشند شناسای و تدابیر لازم امنیتی را برای آنها فراهم نموده از همچو قضایا جلوگیری بعمل آید.

 

C.     عدالت انتقالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر

 1. در جریان ۳۵سال گذشته، نقض های فراوان جدی حقوق بشر در افغانستان رخ داده است، اما تا کنون هیچ کدام از ناقضین نه‌ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند و نه‌ در رابطه با این نقض ها محکوم شده اند. به عنوان رییس جمهور آینده، آیا شما در راستای محاکمه کردن کسانی‌ که شواهد معتبر نشان دهنده دست داشتن ایشان به نقض جدی حقوق بشر است، گام های موثری را خواهید برداشت؟

 

-          در صورتیکه شواهد معتبر بدسترس دولت قرار گیرد تمام کوشش برای محاکمه آنها صورت خواهد گرفت. ولی در پهلوی آن ما خواهان یک پروسه عدالت انتقالی همچو راوندا در افغانستان هستیم و میخواهیم تا مردم افغانستان چنین تصمیمی را بگیرند و دولت از تصمیم مردم حمایت خواهد کرد.

 

 1. در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰)‏، کمسیون مستقل حقوق بشر گزارش ۸۰۰صفحه ی‌ را تکمیل کرد که در آن‌ نقض های جدی حقوق بشری طی سالهای ۱۹۸۷ (۱۳۵۶) و ۲۰۰۱ (۱۳۷۹) مستند سازی شده است، اما این گزارش تا کنون از سوی حکومت افغانستان منتشر نشده است. منحیث رییس جمهور، آیا شما این گزارش را منتشر خواهید کرد؟

-          دولت ما در این رابطه دست به همه پرسی عمومی خواهد زد و اگر نتیجه این همه پرسی این بود که راپور متذکره منتشر شود منتشر خواهد شد وگر نه به اراده مردم افغانستان در و تصمیم آنها رجوع صورت خواهد گرفت و عمل خواهد شد.

 

 1. به عنوان رییس جمهور، شما برای احیای پلان عمل ملی برای صلح، مصالحه و عدالت، که در سال ۲۰۰۵تصویب شد، چه گام‌های را خواهید برداشت؟

 

-          ما هر پروسه را که بتواند صلح را در افغانستان پیاده کند استقبال خواهنم نمود. پالیسی اساسی ما در قبال پروسه صلح اینست تا یک روند مردمی را برای بدست آوردن صلح در کشور آغاز نماییم زیرا قربانیان اصلی جنگ و بی عدالتی مردم اند. بنأ ما طرح یک میکانیزم مردمی را خواهیم ریخت تا با یک حرکت پایین به بالا و مردمی روند صلح را موثر تر و جدی تر تعقیب نماییم.

 

D.    شکنجه و برخورد بی‌ رحمانه، غیر انسانی‌ و تحقیر آمیز

 1. پس از آنکه یک کمیته از سوی رییس جمور کرزی شکنجه گسترده را در محابس و توقیف خانه ها گزارش داد، حکومت افغانستان فرمان داد هر کارمند دولت که در شکنجه دست داشته باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، اما تقریبا تا کنون کسی محاکمه نشده است. منحیث رییس جمهور آینده، شما چه گام های را روی دست خواهید گرفت تا اعضای پولیس، اردو و کارمندان دیگر دولت که در شکنجه دست داشته باشند، به پنجه قانون سپرده شوند؟

 

-          قانون اساسی افغانستان شکنجه را خلاف کرامت انسانی دانسته است و دولت ما در راستای جلوگیری آن یک اداره نظارتی را برای بررسی از وضعیت زندانها و محبوسین را در چوکات وزارت عدلیه در نظر دارد. وظیفه اساسی آنها بررسی متداوم و جدی زندانها  و برخورد به موقع و قانونی با متخلفین خواهد بود.

 

 1. منحیث رییس جمهور آینده، آیا شما دسترسی کمسیون مستقل حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه و حقوق بشری را به محابس جهت ارزیابی و نظارت از آنها، یقینی خواهید ساخت؟

 

-          دسترسی به زندانها و محابس برای همه ارگان های حقوق بشری در چوکات قوانین و مقررات دولت جمهوری افغانستان فراهم خواهد گردید.

 

 1. منحیث رییس جمهور آینده شما چه گامهای را در راستای خاتمه دادن به "معاینات بکارت"، که از جمله برخورد بی رحمانه، غیر انسانی‌ و تحقیر آمیز بشمار می‌رود، خواهید برداشت؟ باوجود اینکه این معاینات از نگاه طبی نامعتبر اند، دخترانی که متهم به "جرایم اخلاقی‌" شده اند در فرایند تحقیقات عدلی تحت چنین معاینات قرار می گیرند.

 

-          انجام چنین معاینات فقط در قضایای که لازم به انجام چنین بررسی را دارد و بدون آن نمی توان دوسیه های قضایی و جرمی بررسی گردد صورت خواهد و در سایر مواردی که هیچ ربطی  وجود دنداشته باشد متوقف خواهد گردید.

 

E.     حقوق اطفال

 1. در حال حاضر، تنها نیمی از دخترانی که در سن و سال مکتب رسیده اند به مکتب میروند، و بسیاری از بچه‌ها نیز از درس محروم اند. منحیث رییس جمهور آینده، شما چه گام های را در راستای بلند بردن کیفیت درس و دسترسی به آن بر می دارید‌؟

 

-          کیفیت تدریس به تعهد، معاش کافی و ارتقای ظرفیت معلمین ارتباط دارد. توجه اساسی ما در آغاز دولت آینده به این خواهد بود تا معاش معلمین به شکل تدریجی و نظر به توانای های انها تامین کننده زنده ګی آبرومند برای آنها باشد. برای ارتقای ظرفیت معلمین نیز پروګرام های در نظر ګرفته شده است که سال دو بار برای آنها به سطح کشور برګذار خواهد شد.  و بالاخره یک شرایط استخدام معلمین را به ستاندرد بهتر از طریق پروسه شفاف و ارزیابی عملی خواهد ګردید.

 

 1. کار کردن اطفال، به ویژه در معادن و صنعت قالین ‌یک مشکل خیلی‌ جدی در افغانستان است. به عنوان رییس جمهور آینده، شما چه اقداماتی را در راستای کاهش میزان کار کردن اطفال بر خواهید داشت؟

 

-          جلب همکاری موسسات خیریه و انسجام این کمک ها برای ایجاد مکاتب حرفوی درشهر های مهم

-          جمع آوری کودکان بی سرپرست از کوچه ها تحت نظر یک پروګرام ملی کمک به اطفال

-          تصویب طرح عدم استفاده از نیروی کاری اطفال و تطبیق آن در نقاط مختلف کشور

 

A.     اطفال مهاجر افغان

 1. تعدادی از کشورهای اروپایی از حکومت افغانستان تقاضا کرده اند که برای بازگشت اطفال مهاجر بدون سرپرست موافقت کند، حتا اگر فامیل‌های این اطفال پیدا نشوند. منحیث رییس جمهور آینده، پاسخ شما به این پیشنهاد چه خواهد بود؟

-          دولت افغانستان لست تمام اطفال مهاجر بی سرپرست از کشور های اروپایی ګرفته و کوشش خواهد نمود تا اولا فامیل های و اقارت نزدیک انها را شناسای و بعدأ در صورت موافقه آنها و بررسی شرایط زندګی آنها، اطفال به افغانستان بازګشت کنند. در پهلوی آن ودلت افغانستان با کشور های متبوع در مورد ایجاد یک میکانیزم که بتواند زندګی انها را چه در کشور های اروپای و یا افغانستان فراهم کند، صحبت خواهد نمود.