Skip to main content

ארגונים נוספים נקטו עמדה בנוגע להגדרה לאנטישמיות שראוי כי האו"ם יאמץ

אמנסטי אינטרנשיונל נמנה עם 104 ארגונים הדוחקים באו"ם להימנע מאימוץ ההגדרה השנויה במחלוקת

בניין מטה האומות המאוחדות במנהטן, ניו יורק, ב-21 בדצמבר. © 2021 Sergi Reboredo / VWPics via AP Images

(ניו יורק) – ארגון Human Rights Watch אמר היום כי יותר מ-100 ארגוני זכויות אדם ואזרח, לרבות אמנסטי אינטרנשיונל ו-Human Rights Watch, דוחקים באו"ם לכבד את זכויות האדם במסגרת ניסיונותיו להיאבק באנטישמיות.

יותר מ-40 ארגונים הוסיפו את שמותיהם לנוסח מעודכן של המכתב הפתוח מ-3 באפריל 2023, ששיגרו ארגון Human Rights Watch ושותפיו למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ולנציג העליון של ברית התרבויות של האו"ם מיגל אנחל מוראטינוס. במכתב, דחקו הארגונים באו"ם שלא לאמץ את הגדרת העבודה לאנטישמיות של הברית הבינלאומית להנצחת השואה (IHRA).

לדברי הארגונים, הגדרה זו כבר נוצלה לתיוג כוזב של מקצת הביקורת על מדיניותה של ממשלת ישראל ושל התמיכה בזכויות הפלסטינים כאנטישמיים.

לדברי הארגונים, אנטישמיות "גורמת נזק ממשי לקהילות יהודיות ברחבי העולם והמאבק בה מצריך פעולה נחרצת". לדבריהם, על ממשלות ומנהיגי העולם לגנות את האנטישמיות ולנקוט צעדים להגנת קהילות יהודיות, לרבות מיצוי הדין עם האחראים לפשעי שנאה.

עם זאת, הם הזהירו את מנהיגות האו"ם כי עליה להבטיח שמאמציה להיאבק באנטישמיות לא יעודדו בשגגה מדיניות וחוקים הפוגעים בזכויות אדם בסיסיות, לרבות הזכות להתבטא ולהתארגן למען זכויות הפלסטינים ולבקר את מדיניותה של ממשלת ישראל.

אם האו"ם יאמץ את הגדרת ה-IHRA, ממשלות ובתי משפט עלולים להשתמש בה לרעה להגבלת ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל ולפעילות ציבורית למען זכויות הפלסטינים, ותהיה לכך השפעה מצננת על חופש הביטוי. לדברי הארגונים, הגדרת העבודה של IHRA כבר נוצלה לרעה שוב ושוב בדרך זו. הארגונים ציינו כי ישנן לפחות שתי הגדרות נוספות, שלדברי חוקרים מסוימים הסכנה שינוצלו לרעה מצומצמת יותר: הצהרת ירושלים על אנטישמיות ומסמך נקסוס.

במהלך השבועיים האחרונים גדל מספר החותמים על המכתב מ-60 ל-104. העלייה בתמיכה בקרב ארגוני זכויות אדם ואזרח משקפת את החשש הגובר מהשימוש בהגדרת העבודה של IHRA ואת הצורך להבטיח שהמאבק באנטישמיות לא יסטה מדרכו.

בנוסף לארגון Human Rights Watch, החותמים המקוריים על המכתב כוללים את ארגון זכויות האדם הישראלי בצלם, האיחוד האמריקאי לחירויות האזרח, ארגון זכויות האדם הפלסטיני אל-חק, הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם (FIDH) וארגונים רבים נוספים. אמנסטי אינטרנשיונל, אמריקאים למען שלום עכשיו, מכון קהיר למחקרי זכויות האדם ו"שוברים שתיקה" נמנו עם 104 הארגונים שהצטרפו למכתב נכון ל-20 באפריל.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country