Skip to main content

על האו"ם להגן על זכויות האדם במסגרת פעולותיו נגד אנטישמיות

עליו להימנע מאימוץ הגדרה שנויה במחלוקת

בניין מטה האו"ם במנהטן, ניו יורק, 21 בדצמבר 2021.    © 2021 Sergi Reboredo / VWPics via AP Images

(ניו יורק) – 60 ארגוני זכויות אדם ואזרח, לרבות ארגון Human Rights Watch, הצהירו היום במכתב פתוח למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ולנציג העליון של ברית התרבויות של האו"ם, מיגל אנחל מוראטינוס, כי על האו"ם לכבד את זכויות האדם במסגרת ניסיונותיו להיאבק באנטישמיות.

לדברי הארגונים, אנטישמיות היא אידיאולוגיה ממאירה הגורמת נזק ממשי לקהילות יהודיות ברחבי העולם והמאבק בה מצריך פעולה נחרצת. אולם לדבריהם, על מנהיגות האו"ם להבטיח שמאמציה להיאבק באנטישמיות לא יעודדו בשגגה מדיניות וחוקים הפוגעים בזכויות אדם בסיסיות, לרבות הזכות להתבטא ולהתארגן בתמיכה בזכויות הפלסטינים ולבקר את מדיניותה של ממשלת ישראל, ולא יעניקו להם גושפנקא. הארגונים דחקו באו"ם שלא לקבל או לאמץ את הגדרת העבודה לאנטישמיות של הברית הבינלאומית להנצחת השואה (IHRA). לדברי הארגונים, הגדרה זו כבר נוצלה לתיוג כוזב של מקצת הביקורת על מדיניותה של ממשלת ישראל ושל התמיכה בזכויות הפלסטינים כאנטישמיות. הארגונים ציינו כי ישנן לפחות שתי הגדרות נוספות, שלדברי חוקרים מסוימים שאינן חשופות באותה מידה לניצול לרעה: הצהרת ירושלים על אנטישמיות ומסמך נקסוס.

בנוסף לארגון Human Rights Watch, חתומים על המכתב ארגון זכויות האדם הישראלי בצלם, האיחוד האמריקאי לחירויות האזרח, ארגון זכויות האדם הפלסטיני אל-חק, הפדרציה הבינלאומית לזכויות אדם (FIDH) ועשרות ארגונים נוספים.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country