Skip to main content

برگشت باشکوه ولی آفت بار جنگسالار افغان

حکمتیار از رسانه ها انتقاد می کند و نمیخواهد پاسخگوی اعمالش باشد.

گلبدین حکمتیار جنگسالارافغان درحال سخنرانی  درجریان یک مراسم خوش آمد گویی در قصرریاست جمهوری به تاریخ 4 ماه می سال 2017  © رویترز2017

روزگذشته رهبران افغان ازبرگشت گلبدین حکمتیار به کابل تجلیل نمودند و اخوت بین همدیگر وآرزوی آوردن صلح را مورد تحسین قراردادند.  کاروان حکمتیار که توسط افراد مسلح  با راکت انداز ها و ماشین دارها و سواربروسایط گوناگون خورد وبزرگ بدرقه می شد، وارد کابل گردید. ازحکمتیار مانند یک قهرمان استقبال گردید نه به عنوان یک جنگسالارتبعید شده ومتهم به جرایم جنگی که دنبال احیای قدرت گذشته خویش می باشد.

به حکمتیار درچارچوب یک توافق صلح میان حکومت افغانستان و گروه ملیشه وی به نام حزب اسلامی اجازه برگشت داده شده است.  برگشت وی یادآور این واقعیت تلخ است که چگونه رهبران گروه های ملیشه افغانستان به دنبال قدرت بیشتر هستند و درحالیکه  مانع تامین عدالت برای متضررین وقربانیان شان میشوند.

روز پنجشنبه سخنرانی حکمتیار در قصر ریاست جمهوری زنگ های خطر را به صدا درآورد. او از سیستم پارلمانی افغانستان انتقاد کرد وگفت که این سیستم برای افغانستان مناسب نیست. امروز در یک گردهمایی وی گفت که تقسیم قدرت در دولت وحدت ملی " تقسیم مقدس" نیست و درقانون اساسی افغانستان نیز تصریح نشده است ( چیزی که وی میخواهد آن را تغییر دهد). او می گوید که آمده است افغانستان را " ازبحران" نجات دهد.

خانم کیت کلارک تحلیل گرارشد می گوید که توافق با حکمتیار ربط چندانی به صلح نداشته و بیشتر مربوط به احیای فعالیت های سیاسی وی می باشد. چنین چیزدرمورد جنگسالاران دیگر افغان نیز صدق می کند . آنها می خواهند دوباره قدرت شان احیا شده و کوشش می کنند اعتبار ازدست رفته شان را پس از سال 2001 دوباره به دست آورند.

حکمتیار اتهاماتی را که اعضای حزب وی با تیزاب بالای زنان حمله کرده اند، رد می کند، وی درمورد حملات حزب اسلامی بالای سازمان های غیرحکومتی که برای زنان افغان در کمپ های مهاجرین درپاکستان کارمی کردند، هیچ چیزی می گوید. باآنهم، دیده بان حقوق بشر اسناد خشونت های سنگین از جانب این حزب – به شمول موارد تهدید به مرگ- علیه کارکنان امداد و خبرنگاران را دراختیار دارد. ما می دانیم که حزب اسلامی یک زندان را درکمپ مهاجرین شمشتو اداره می کرد. رقبای سیاسی و افغان هایی که با انجو ها کار می کردند دراین جا نگهداری و شکنجه می شدند.

حکمتیار درسخنرانی دیروزش از رسانه های داخلی خواست تا " به ارزش های ملی احترام بگذارند" و گفت که باوجود که وی مخالف آزادی بیان نیست ، اما به رسانه هشدارمی دهد که از دروغ گویی پرهیزکنند. دریک سخنرانی قبلی به تاریخ 30 ماه اپریل ، وی بی پرده ترصحبت کرده و گفت" دهن رسانه های شریررا  ببندید ، رسانه ها هستند که به  تروریست ها  انگیزه میدهند."

امروز دریک سخنرانی بی سابقه، وی خواستارتوقف و پایان جنگ ها گردید و اظهارداشت که" درهرولایت گورهای دسته جمعی وجود دارند." اودرست میگوید- بقایای افراد ملکی کشته شده به وسیله راکت های پی درپی از طرف وی یا آنهایی که به وسیله ملیشه های وی مورد شکنجه قرارگرفته و به قتل رسانیده شده بودند،  در برخی از این گورها موجود می باشند. برگشت حکمتیار برای خانواده های آنها صلح نمی آورد، وبرگشت وی که ادامه معافیت ها می باشد، مژده دهنده یک آغاز نوبرای افغانستان نمی باشد.

 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country