Skip to main content

پاپ باید رهبر ایران را در مورد رعایت حقوق بشر تحت فشار بگذارد

موضوع آزادی مذاهب را در گفتگوهای واتیکان مطرح کنید

به‌روز رسانی: روحانی سفر برنامه ریزی شده خود را به ایتالیا و فرانسه پس از حملات پاریس  لغو کرد

(لندن) – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز در نامه مشترکی از جانب ده سازمان جامعه مدنی در سراسر جهان خطاب به پاپ فرانسیس اظهار داشت پاپ فرانسیس باید  رئیس جمهور حسن روحانی را در مورد ضرورت افزایش آزادی مذهبی در ایران تحت فشار قرار دهد. رئیس جمهور روحانی قرار است به عنوان بخشی از سفر رسمی خود به ایتالیا، در روز 14 نوامبر 2015  پاپ را در واتیکان ملاقات نماید.

اریک گلداشتاین، معاون بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت «این فرصت مهم و تاریخی برای ترغیب ایران به اجرای آزادی مذاهب در این کشور نباید به هدر رود. ما از پاپ فرانسیس مصرانه درخواست می‏کنیم از رئیس جمهور ایران بخواهد تا چنین حقوق بنیادینی که تمامی ایرانیان از هر مذهبی باید از آن برخوردار باشند را محافظت نماید.»

محدودیت آزادی مذاهب در ایران، امری پر سابقه است و روند تبعیض مذهبی در حال حاضر در دوران ریاست جمهوری روحانی نیز کماکان ادامه دارد. دولت ایران از اعطای آزادی مذهبی به بهائیان که بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در این کشور می‏باشند، خودداری ورزیده است و افرادی که به دیانت مسیحی گرویدهاند را زندانی نموده و مورد آزار و مزاحمت قرار داده است. مسلمانان اهل تسنن در ایران از جهت مشارکت در امور سیاسی و نیز بنا و ادارۀ مساجد خود با محدودیت روبرو هستند. دولت ایران همچنین علیه دیگر اقلیت های مذهبی از جمله یهودیان ایران، زرتشتیان و یارسان نیز تبعیض قائل می‏شود.

اعضاء اکثریت شیعه نیز از سرکوب دولت در ایران، در امان نیستند. اگرچه اعضاء گروه نعمت اللهی گنابادی که اهل تصوف هستند خود را پیرو اسلام شیعه اثنی عشری می‏دانند که در حکومت ایران مذهب رسمی این کشور محسوب می‏شود، دولت ایران این گروه را یک «گروه انحرافی» می‏نامد و به طور فزاینده ای ایشان را مورد مزاحمت، دستگیری، و محاکمه قرار داده است. مقامات ایران همچنین برخی از روحانیون دگراندیش را به دلیل آنکه تفاسیر رسمی دولت از اسلام شیعه را به چالش کشیدهاند، زندانی نموده و یا مورد آزار و اذیت قرار داده است.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.