Skip to main content

ايران: متخصصين ايدز/اچ آی وی را آزاد کنيد

پزشکان دستگير شده بدون اعلام اتهام و در محل نا مشخص حبس شده اند

سازمان ديدبان حقوق بشر امروز اظهار داشت که مقام های مسئول در ايران بايد دو پزشک حبس شده را که به دليل فعاليت هاشان در زمينه بيماری ايدز و اچ آی وی شهرت جهانی دارند، آزاد يا که تفهيم اتهام کنند.آرش و کاميار علايی دو برادر اند که در اواخر ماه ژوئيه توسط نيروهای امنيتی در ايران بدون اعلام اتهام دستگير شدند و محل نگهداری آنها نيز مشخص نيست.

در روز بيست و دوم ماه ژوئيه، نيروهای امنيتی آرش علايی را بازداشت کرده و او را شبانه در محلی نامشخص نگاه داشتند. روز بعد نيروهای امنيتی آرش علايی را به خانه اش همراهی کردند و کاميار علايی را نيز دستگير کرده و مدارک و وسايل متعلق به دو برادر را توقيف کردند. هنوز مشخص نيست که آيا مقامات مسئول قصد تفهيم اتهام به دو برادر را دارند و تاکنون دلايل بازداشت ايشان اعلام نشده است. علاوه بر اين، مقامات مسئول از آشکار کردن اطلاعات مربوط به محل نگهداری برادران علايی سرباز می زنند و ايشان را از دسترسی به وکیل محروم کرده اند.

جو آمون، مدير برنامه ايدز/آچ آی وی سازمان ديدبان حقوق بشر گفت: "برنامه ايدز/اچ آی وی ايران برای مقابله جدی با همه گيری بيماری ايدز در جهان معتبر است. دولت ايران متوجه شده است که برای مبارزه موفق با ايدز بايد با تعهد با تلاش های جهانی برای مبارزه با اين بيماری همراه شده، با جامعه مدنی همکاری کرده، و با مسائل تابو از جمله مسائل جنسی و مواد مخدر مواجه شود. دستگيری برادران علايی بدون اتهام تاثير نا اميد کننده اي روی تمامی اين تلاش ها دارد."

آرش و کاميار علايی در ايران و در سطح بين المللی برای تلاش ها و همکاری شان با برنامه های درمانی و پيشگيری بيماری ايدز/اچ آی وی شهرت دارند. بيش از بيست سال است که برادران علايی در زمينه برخورد با مشکلات مربوط به استفاده از مواد مخدر با توجه ويژه به انتقال ايدز/اچ آی وی فعال بوده اند و نقشی کليدی برای وارد کردن اين مسائل به برنامه های بهداشت و درمان ملی داشته اند. اين دو برادر از نزديک با دولت و رهبران مذهبی همکاری کرده اند تا بتوانند حمايت آنها را برای کمپين های آموزشی روی مساله انتقال ايدز که شامل برنامه های مخصوص جوانان و برنامه های ايدز و کاهش آسيب های ناشی از آن در زندان هاست، جلب کنند. ايشان همچنين با برگزاری و شرکت در کارگاه های آموزشی در کشور های همسايه، تخصص خود را در اختيار ساير متخصصين بهداشت و درمان در افغانستان و تاجيکستان گذاشته اند.

ايران عضو کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی است و از اين رو التزام قانونی دارد که به طور اختياری افراد را دستگير و بازداشت نکند و حقوق ملتزم روند احقاق حق هر بازداشت شده را که شامل اعلام بدون تاخير دلايل دستگيری، اعلام هر اتهامی که باید تفهيم شود، حق دسترسی به وکيل و مشاور حقوقی، و حق حضور در مقابل مامور قضايی برای مشخص شدن قانونی بودن بازداشت، محترم بشمارد.

آنون گفت: "مقامات ايرانی هم اکنون برادران علايی را بيش از سه هفته است که بازداشت کرده اند. مگر اينکه مقامات مسئول مدارکی ارائه کنند و تفهيم اتهام کنند و آنها را در مقابل يک دادگاه مستقل محاکه کنند که روند احقاق حق ايشان زايل نگردند، اين مردان بايد فوراً آزاد شوند."

آرش و کاميار برای شرکت در برنامه های تخصصی و در اختيار گذاشتن تجربه هاشان در ايران در زمينه پيشگيری و درمان ايدز/اچ آی وی علايی به کشور های مختلف، از جمله ايالات متحده آمريکا، سفر کرده اند. کاميار علايی هم اکنون کانديدای دکترای رشته بهداشت عمومی در دانشگاه ايالتی نويورک در آلبانی است. هيچکدام از اين دو به عنوان افراد درگير در مسائل سياسی شناخته شده نيستند.

آمون گفت: " دو هفته ديگر قرار است که بيست و پنج هزار نفر از اقصی نقاط جهان برای يک همايش بين المللی ايدز در مکزيک حاضر شوند و آرش قرار است که برنامه مبتکرانه اچ آی وی ايران را معرفی کرد و ارائه دهد. اين همايش به مساله جايگاه ما در پيشرفت و يا شکست در مبارزه با ايدز توجه خواهد کرد. نمی توان از کشور ايران انتظار داشت که در اين کار پيشرفتی کند در حالی که به وضوح حقوق انسانی دو تن از ارزشمند ترين فعالين در اين زمينه را پايمال می کند."

برای اطلاعات بيشر از فعاليت های سازمان ديدبان حقوق بشر در زمينه ايران به اين وبگاه مراجعه کنيد:
https://www.hrw.org/doc?t=mideast&c=iran

برای اطلاعات بيشر در زمينه فعاليت های سازمان ديدبان حقوق بشر در زمينه اچ آی وی/ايدز به اين وبگاه مراجعه کنيد:
https://www.hrw.org/doc/?t=hivaids&document_limit=0,5

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.