Skip to main content

ایران: به محرومیت دانشجویان از تحصیلات عالی پایان دهید

وزارت اطلاعات پشت پیکار برای مجازات فعالان دانشجویی بخاطر عقاید سیاسیشان است

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است فورا به ممنوعیت های به وجود آمده برای دانشجویانی که از شرکت دردانشگاه منع شده اند- چرا که آنها عقاید سیاسی خوشایند دولت ندارند- پایان دهد وهمچنین به دانشجویان اجازه استفاده و برخورداری ازآزادی بیان وانجمن ها را بدهد.

گزارشی که با عنوان "سلب حق تحصیل" (https://www.hrw.org/persian/backgrounder/2006/iran1006prweb.pdf ) امروز توسط سازمان دیده بان حقوق بشرمنتشرشده است نشان می دهد که چگونه دولت حداقل 17 نفر از دانشجویانی که دردانشگاه مشغول به تحصیل بوده اند یا برای مقطع کارشناسی قبول شده اند را طی سال گذشته از تحصیل ممنوع کرده است، برخلاف این واقعیت که برای برنامه های تحصیلات عالی، آنها بر اساس امتحان ورودی رقابتی پذیرفته شده بودند. این بیانیه همچنین 54 دانشجوی دیگر را مورد استناد قرار می دهد که به موجب آن، آنها پس ازآنکه تعهد نامه ای را امضا کرده اند که از فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی آنها را محروم می کند، اجازه ثبت نام پیدا کرده اند.

جواستورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که "این سیاست حمله آشکاری به آزادی بیان و حق تحصیل به شمار می رود. مقامات ایرانی می خواهند دانشجویان دانشگاه ها، که شالوده تفکر انتقادی در هر جامعه ای میباشند، را خاموش ساخته و افرادرا مطیع خود کنند."

براساس مدارکی که سازمان دیده بان حقوق بشر به دست آورده است، وزارت اطلاعات، که مسئول اجرای کارکردهای امنیتی است، هماهنگ کننده پیکار یاد شده برای محروم کردن فعالان سیاسی دانشجویی از حق تحصیل شان است. این مدارک روشن می سازد که تصمیمات گرفته شده منحصرا براساس سابقه سیاسی دانشجویان بوده است و نه بر اساس استانداردهای آموزشی. به جز یک مورد، همه دانشجویانی که از حق تحصیل محروم شده اند از فعالان ومنتقدین و یا عضوانجمنهای اسلامی دانشجویان درسطح دانشگاه ها بوده اند.

تلاش برای ممنوع کردن دانشجویان از دسترسی به تحصیلات عالی گواهی بر تلاش روز افزون مقامات رسمی برای تحت فشار قرادادن وآزار دانشجویان به شمار می رود. از جولای سال 2005 تا اکنون، قوه قضاییه 35 دانشجو را به دلیل فعالیت های سیاسی شان به زندان محکوم کرده است. مقامات رسمی 6 دانشجوی دیگر را با اتهام های سیاسی محاکمه کرده است اگرچه حکم آنان هنوز صادر نشده است.

دراثنای همین زمان، کمیته انضباطی دانشگاه ، ادامه تحصیل 41 دانشجوی فعال درزمینه مسائل سیاسی را برای مدت زمانی حداکثر تا دوترم تحصیلی به حالت تعلیق درآورد و هیاتهای نظارت دانشگاه فعالیت انجمنهای دانشجویی را درسطح 15 دانشگاه ممنوع یا تعلیق کرده اند. انجمن های دانشجویی منحصرا درفعالیت های مسالمت آمیز درگیر هستند.

به عنوان یکی ازاعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، ایران موظف است که به حقوق آزادی بیان وبرخورداری ازانجمن ها احترام بگذارد. ایران همچنین یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد و بر طبق آن، ایران باید شرایط آموزش عالی را بدون تبعیض برای همه ایرانیان فراهم کند. جواستورک درهمین زمینه گفت: " با محروم کردن دانشجویان از دانشگاه به دلیل اعتقادات سیاسی شان، ایران به صورت مستقیم به نقض آشکار تعهدات حقوقی خوددر این میثاق ها می پردازد."

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.