Skip to main content

به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر روز گذشته پلیس وماموران لباس شخصی ایران به تجمع مسالمت آمیز فعالان حقوق زنان در تهران حمله کردند وصدها زن ومرد را که به مناسبت بزرگداشت روزجهانی زن اجتماع کرده بودند مورد ضرب وشتم قرار دادند.

این حمله اندکی پس ازآن صورت گرفت که شرکت کنندگان دراین تجمع، ساعت 4 بعد از ظهرچهارشنبه هشتم مارس در پارک دانشجو گرد هم آمدند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید :" مقامات دولتی ایران درروزجهانی زن، صدها نفر از مردمی که به صورت مسالمت آمیز برای گرامیداشت حقوق زنان تجمع کرده بودند را مورد حمله قرار دادند." استورک می افزاید: " دولت ایران یک بار دیگر نشان داد که همواره آماده است برای سرکوبی تجمعات عمومی مسالمت آمیزدرهرشکلی، از خشونت استفاده کند."

شاهدان عینی به "دیده بان حقوق بشر" گفتند ماموران لباس شخصی، پلیس ضد شورش و سپاه، پارک دانشجو جایی که صدها نفر از فعالان حقوق زنان در "روزجهانی زن" تجمع کرده بودند را به محاصره خود درآوردند.

یکی از شرکت کنندگان دراین تجمع به "دیده بان حقوق بشر" گفت: " این یک تجمع کاملا مسالمت آمیز و بدون هیچ شعار سیاسی بود." وی افزود: " ما تنها در همبستگی با جنبش بین المللی حقوق زنان در کشورعلائم ونشان هایی در دست داشتیم."

یکی از شرکت کنندگان در تجمع به "دیده بان حقوق بشر" می گوید: " بعد از چنددقیقه درست پس از زمانی که ماموران از تجمع کنندگان عکس وفیلم تهیه کردند، پلیس از جمعیت خواست که متفرق شوند. در پاسخ شرکت کنندگانی که دراین تجمع شرکت کرده بودند شروع به خواندن سرود جنبش حقوق زنان کردند. ماموران امنیتی سپس اشغال به سروروی زنان پرتاب کردند و آنان را با باتوم مورد ضرب وشتم قرار دادند ومجبورشان کردند که پارک را ترک کنند."

یکی از فعالان حقوق زن در تهران گفت: " وقتی ما شروع به دویدن کردیم وبه دنبال سرپناهی می گشتیم، آنها همچنان ما را دنبال کرده و به ضرب وشتم ما ادامه دادند. به همین جهت بازو، مچ وزیر مچ من چندین ضربه باتوم خورده است."

فرمانده نیروهای انتظامی حاضر درصحنه، قدرت الله محمودی، به خبرگزاری کار ایران گفته است : " این تجمع بدون مجوز قانونی برگزار شد و نيروي انتظامي با عملكرد خود باعث شد تا اين تجمع رنگ و بوي سياسي به خود نگيرد."

دربین کسانی که دراین تجمع شرکت کرده بودند می توان به سیمین بهبهانی، شاعره مشهور ایرانی اشاره کرد. براساس مشاهدات شاهدان عینی،" بهبهانی توسط باتوم مضروب شد وهنگامی که مردم اعتراض کردند که او به سختی می تواندببیند وبیش از هفتاد سال سن دارد، مامورامنیتی چندین ضربه دیگر به او وارد کرده وبه زدن وی با باتوم ادامه داد."

ماموران امنیتی همچنین چندین روزنامه نگار خارجی را که به عکاسی وفیلم برداری از تجمع مشغول بودند را بازداشت کرده وپیش از آزاد کردنشان فیلم های عکاسی ودوربین فیلم برداریشان را گرفتند تا عکس ها وفیلم های گرفته شده را پاک کنند.

روز قبل ازآن ، هفتم مارس، وزارت کشور برای چندین تن از فعالان حقوق زنان احضاریه ای فرستاد وبه آنها هشدار داد تا به لغو این تجمع اقدام کنند. این فعالان حوزه زنان درپاسخ گفتند که این رویداد، گرامیداشت سالانه گروه های مدافع حقوق زنان است وآنها سازمان دهنده آن نیستند.

سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید: " حمله به تجمع فعالان حقوق زنان بار دیگر اصراردولت ایران برسیاست تحت فشار قراردادن وسرکوب آزادی های انجمنی و تجمعات را مورد تاکید قرار می دهد."

از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در ماه اگوست، نیروهای امنیتی به صورت مداوم برای سرکوب تجمعات مسالمت آمیز به خشونت متوسل شده اند. در ماه ژانویه، ماموران امنیتی به تجمع رانندگان اتوبوس حمله وصدها تن ازآنها راکه تنها به وضعیت کاری خود اعتراض کرده بودند، دستگیر کردند.

در ماه فوریه نیز، نیروهای امنیتی در شهر قم برای بازداشت صدها تن از هواداران دراویش را که درجلوی خانقاه خود به منظور جلوگیری از خراب کردن آن توسط مقامات رسمی تجمع کرده بودند، از قوه قهر آمیزو گاز اشک آور استفاده کردند.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.