سازمانهای بين المللي مداÙ?ع حقوق بشر امروز چهارشنبه ٢٥ خردادماه با انتشار بيانيه ای مشترک از جمهوری اسلامي ايران خواستند Ú©Ù‡ زندانيان سياسي –عقيدتي، به ويژه آنان Ú©Ù‡ نياز به درمان پزشکي دارند را Ù?ورا آزاد کند.