Skip to main content

Sverige Kommer Att Utreda De Olagliga Internationella Adoptionerna

Detta Kommer Efter Att Nederländernas Regerigen Stoppat Internationella Adoptioner

Vy över Sveriges parlament (riksdag) i Stockholm den 9 april 2006. © WikiPedia/Creative Commons

En nyligen genomförd utredning i Nederländerna om internationella adoptioner avslöjade så pass allvarliga övergrepp att regeringen frös alla internationella adoptioner. Efter den nederländska utredningen har den svenska Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, den myndighet som ansvarar för adoptioner, efterlyst en liknande utredning i Sverige. Då Sverige är landet som har det högsta antalet adopterade barn per capita i världen.

Den nederländska rapporten, vilket undersökte adoptioner till Nederländerna mellan 1967 och 1998, konstaterade att många barn hade stulits eller sålts och att mödrar ofta lämnade ifrån sig barn efter sociala påtryckningar eller tvång.

De internationella adoptionerna till Sverige började på 1950-talet med adoptioner från Sydkorea och nådde kulmen i mitten av 1970-1980-talet, då många barn också adopterades från Chile, Etiopien, Indien, Sri Lanka och Thailand. Till följd av skandaler, nya lagar och socioekonomisk utveckling i ursprungsländerna så har de internationella adoptionerna till Sverige minskat sedan början av 2000-talet. År 1997 anslöt sig Sverige till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, men trots skyddande lagar så har rapporter om oegentligheter inträffat i de flesta av ursprungsländerna.

Många av de 60 000 adopterade i Sverige har uttryckt oro när de, när de söker efter sina födelsefamiljer, har funnit att deras adoptionshandlingar saknar information eller att informationen de innehåller är inte stämmer. En del har till och med funnit att deras adoptioner varit illegala.

Den svenska regeringens respons har har varit blandad. I en utredning från januari 2021 om adoptionsverksamheten har Statskontoret konstaterat att korruption är vanligt i ursprungsländerna och att det inte går att säkerhetsställa att adoptionerna inte bryter mot rättigheter, men man rekommenderade inga ändringar av adoptionssystemet. I måndags sade socialminister Lena Hallengren att regeringen kommer att utreda internationella adoptioner som ägt rum mellan 1960 och 1990. Dock har tjänstemän rapporterat att oegentligheter i adoptioner ägt rum även på 2000-talet.

En motion i riksdagen från augusti 2020 kräver en utredning av de internationella adoptionerna, striktare tillsyn av adoptionsbyråerna och en överföring av alla adoptionshandlingar till en statlig myndighet. Förslaget är för närvarande hos socialutskottet för betänkanden.

Enligt internationell rätt måste barnets bästa vara det främsta man överväger i alla fall av adoption, och den svenska regeringen måste se till att den gör vad som behövs för att garantera att så är fallet i alla adoptioner. Att en utredning nu tillsätts rörande oegentligheter och övergrepp som ägt rum är ett bra första steg, eftersom de fortfarande kan utgöra en risk vid internationella adoptioner än idag.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country