Skip to main content

(Stockholm) – Den 21 juni förväntas Sveriges riksdag godkänna en ny och mer restriktiv asyllagstiftning, som Human Rights Watch i ett uttalande i dag menar kan skada barn i behov av skydd och försämra deras möjligheter till effektiv integration i det svenska samhället. Lagstiftningen gäller alla barn och vuxna som sökt asyl efter den 24 november 2015 och kommer tillfälligt att upphäva en del av de rättigheter som i dag finns i lagen.

– Sverige har länge varit en ledande förespråkare av asylsökandes och flyktingars rättigheter men nu tävlar man om en bottenplacering, säger Rebecca Riddell, forskare vid Human Rights Watchs avdelning för Europa och Centralasien. – I sina försök att göra landet mindre attraktivt för asylsökande borde Sverige inte offra de här utsatta barnens hälsa och välfärd.

Nour T., en 16-årig flicka från Syrien, i ett gruppboende i Göteborg.  © 2016 Lydia Gall/Human Rights Watch


Om lagen går igenom kommer barn och vuxna i Sverige som inte anses vara flyktingar men ändå har fått status som alternativt skyddsbehövande inte längre att ha rätt att ta hit och återförenas med familjemedlemmar som befinner sig i andra länder. Den som har fått flyktingstatus kommer fortfarande att kunna ansöka om återförening, men lagen kommer att begränsa vilka familjemedlemmar som omfattas av den. Dessutom kommer alla som har klassats som alternativt skyddsbehövande, även barn, att utsättas för en årlig granskning av sin rätt att stanna i Sverige.

Den nya lagen upphäver också en särskild skyddskategori som är unik för svensk lagstiftning, där skydd kan beviljas i ljuset av ”synnerligen ömmande omständigheter”.

FN:s flyktingorgan UNHCR har varnat för att de här åtgärderna strider mot ensamkommande barns intressen i Sverige och påpekar att separationen från barnens familjer och den utdragna osäkerheten kan få en ”skadlig effekt”.

Sedan förändringarna meddelades i november har mer än 12 000 barn sökt asyl i Sverige. Under 2015 kategoriserades två tredjedelar av de barn som beviljades skydd i Sverige som alternativt skyddsbehövande eller behövande i ljuset av ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country